Oppdatert veiledning for fjernlån via Oria

januar 22nd, 2016 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

Vi har gjort en endring i Oria som gjør det lettere å bestille fjernlån. Det er ikke lenger nødvendig å logge seg på den Oria-instansen som du ønsker å bestille fra. Du kan nå bestille direkte fra den generelle Oria-instansen (oria.no).

Det vil også bli lettere å se beholdning for trykte tidsskrift for hvert enkelt bibliotek og du slipper å skifte instans for å finne ut hvilken beholdning de har. Beholdning på elektroniske tidsskrift blir fortsatt ikke vist.

Informasjon og oppdatert veiledning for fjernlån via Oria finner dere på denne nettsiden (http://www.bibsys.no/fjernlan).

Vi arbeider fortsatt med den nye fjernlånsprotokollen (NCIP) og muligheten for å kunne bestille fra Oria slik at dette kommer inn som en bestilling i Alma og i det lokale biblioteksystemet. Vi vil legge ut mer informasjon når dette er på plass.

Oppdatert veiledning for fjernlån for bibliotek utenfor konsortiet

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *