Bedre metadatakvalitet på NORART-poster i Oria

juni 2nd, 2016 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Lenketjener | Teknisk

Metadatakvaliteten på NORART-postene i Oria har blitt forbedret. Opprinnelig var informasjon om årgang, volum, nummer og sidetall registert som tekst i et enkelt felt i NORART. Dette førte til at postene ikke hadde disse opplysningene som annet enn en tekstlig note. BIBSYS har sammen med Ex Libris analysert innholdet i dette feltet og laget regler for hvordan tolke og hente ut de enkelte opplysningene om sidetall, årgang, nummer etc.

Postene i sentralindekseni Oria er nå oppdatert og informasjonen er lagt inn i de korrekte feltene. Fordelene med dette er at eksporten til referanseverktøy blir mer korrekt og oppslag mot lenketjeneren blir bedre. Dette gjelder for den store majoriteten av postene, men det var ikke alle det var mulig å lage regler for å hente ut informasjonen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *