Sommeroppdatering 2016

juni 29th, 2016 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

Det nærmer seg ferietid og en del saker blir sluttført i disse dager. Vi har hatt en gjennomgang av ulike ting i forbindelse med Oria og arbeidsgruppen for Oria har hatt sitt siste møte for sommeren. Det vil derfor bli gjort en del små og store endringer/justeringer/tilpasninger på Oria. Detaljer om de enkelte endringen er beskrevet nedenfor.

Hvis du/dere er enig i de endringene som gjøres så trenger du ikke å gjøre noe. Hvis du ønsker å gjøre endringer på tekster så kan det gjøres lokalt. Se også vedlagte dokument for oversikt over hvordan man lokalt kan overstyre de endringene vi gjør sentralt med stilark/CSS.

Med mindre noe annet er angitt vil endringen bli gjort i løpet av inneværende uke.

Vil også benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!

Tilgjengelighetsstatus (farge og tekst)
Med Alma får postene en litt annen status enn de hadde i det forrige biblioteksystemet og det påvirker i hvilken «kategori» de plasseres i når tilgjengelighetsstatusen beregnes. Vi har derfor gått igjennom tekst og farge på de ulike statusene og det vil bli gjort noen endringer:

  • «Utlånt/ikke tilgjengelig ved XXX, men tilgjengelig fra andre institusjoner» endrer farge fra grønn til grå og det siste leddet «men tilgjengelig…» fjernes.
  • «Ikke tilgjengelig fra XXX. Sjekk beholdning ved andre bibliotek ved å klikke på Finn og bestill» endres fra gul til grå, og det siste leddet «Sjekk beholdning…» fjernes.

Teksten kan endres lokalt for de som ønsker det.

Tekstendringer
Teksten under «Vis mer»: «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)» endres til «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til»
A-Å-listen i Oria inkluderer ikke e-bøker, slik den gjorde med SFX. Teksten Finn e-tidsskrift/e-bøker i toppmenyen endres derfor til «E-tidsskrifter». Tilsvarende endres «Finn databaser» til «Databaser» for de som har dette lenkepunktet.

Dette vil bli gjort for alle språk. Tekstene kan endres lokalt for de som ønsker det.

Finn og bestill-fane på online poster
Vi har frem til nå skjult Finn og bestill-fanen for elektroniske poster. Bakgrunnen for dette er i utgangspunktet at med SFX som lenketjener inneholdt denne fanen ikke noen flere muligheter enn man fikk i Vis fulltekst-fanen – den fungerte bare som støy. Den vil også i de fleste tilfellene gi informasjon om at biblioteket ikke har dokumentet med mulighet til fjernlånsbestilling. Med lenketjeneren fra Alma er dette litt annerledes. Her vil du kunne få opp informasjon om beholdning om trykt materiale biblioteket har som relaterer seg til den posten brukeren har funnet. Det kan f.eks. være informasjon om beholdning for det trykte tidsskriftet. Vi vil derfor re-aktivere denne fanen for alle postene i Oria. De som ikke ønsker at denne skal vises kan velge å skjule denne lokalt.

Stiling
Vi vil legge på en gul bakgrunnsfarge for plasseringsinformasjon på lik linje som beholdningsinformasjon slik at denne kommer tydeligere frem i fanen «Finn og bestill».

Eksport til Endnote Web
Som en konsekvens av overgangen til HTTPS fungerer ikke eksporten til Endnote Web. Eksporten til Endnote og generell RIS fungerer. vi har vært i kontakt med thomson Reuters og Ex Libris om dette og har fått informasjon om at dette vil bli rettet i systemoppdateringen av Oria som kommer i november/desember. Vi vil derfor deaktivere dette valget frem til dette er på plass. En workaround for opplasting til Endnote web er å laste ned RIS-filen og så importere denne i Endnote Web.

Nye felter i kopibestillingsskjermen
Det var behov for noen flere felter i kopibestillingsskjermen for å gi brukeren mulighet til å angi detaljer om det dokumentet/del av dokumentet de ønsket en kopi av. Det er sendt ut en egen informasjons-e-post om dette og endringen er satt i drift.

Ny funksjonalitet
Parallellt med tilpasning og konfigurasjon av Oria-applikasjonen har vi jobbet med verdiøkende tilleggsfunksjonalitet enten i Oria eller i tilknyttede tjenester:

  • Det er utviklet en tjeneste som viser marc-posten som posten i Oria er basert på. Denne aktiveres som en lenke under detaljer og vil bli satt inn for alle. De som ikke ønsker å presentere denne linjen kan velge å skjule denne.
  • Send-til-mulighetene som ligger under Detaljer kan være litt skjult for brukerne. Vi har derfor hentet opp disse lenkene og laget en egen fane som presenterer disse. Oppdateringen av Oria i februar/mars muliggjorde dette. Vi vil aktivere fanen for alle og samtidig skjule Send-til under detaljer. De som ikke ønsker fanen eller ønsker at Send-til skal være synlig begge plasser kan gjøre det med CSS. Aktiveres mest sannsynlig i inneværende uke, evnt i august.
  • Vi har laget et nytt grensesnitt for BIBSYSx. Det vil si at brukere som har funnet en lenke fra en ekstern base som bruker openurl.bibsys.no som baeurl og som har en IP-adresse som ikke er knyttet til en bestemt institusjon vil få en ny skjerm enn den de får pr idag. Den nye skjermen gir mulighet til å velge lenketjener, samt søkemuligheter inn mot Oria, slik at brukeren kommer videre. Denne funksjonen vil bli satt i drift i august.
  • Semantisk web integrasjonen som ble demonstrert på BIBSYS-konferansen vil bli utviklet videre og mer tilpasset Oria. Dette muliggjør at man kan navigere i databasen på en ny måte, samt presentere innholdsinformasjon og innhold fra eksterne kilder på en mer integrert måte. Forhåpentligvis kan denne funksjonen aktiveres som beta i løpet av høsten.

Andre planlagte endringer
I tillegg til det som er nevnt over arbeider arbeidsgruppen for Oria med andre saker som er underuttestinge eller diskusjon:

  • Nye materialtyper/fasettverdier for ordbøker/oppslagsverk. Diskuteres av arbeidsgruppen
  • FRBRisering. Planlagt reaktivert. Testes av arbeidsgruppen
  • Endring i relevansrangering. Boosting av poster fra Bibliotekbasen, pluss litt ekstra for tidsskrift. Testes av arbeidsgruppen.

Vedlegg: CSS-regler for å justere lokalt

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *