NORA og Idunn i Oria

august 10th, 2016 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt | Lenketjener

Vi har tidligere anbefalt at NORA ble deaktivert som en søkekilde i Oria på grunn av for dårlig kvalitet på lenkene. NORA har nå blitt lastet inn på nytt i sentralindeksen og re-indeksert/konvertert slik at lenkekvaliteten er slik den skal være. De som ønsker det kan derfor (re-)aktivere denne kilden i sentralindeksen.

Merk at hvis man har aktivert både NORA og BIBSYS Brage som søkekilde så vil man kunne få dubletter i trefflisten da NORA også høster innhold fra BIBSYS Brage.

Vi har også bedt om at Idunn blir oppdatert slik at lenkene til Idunn skal være så presisie som mulig. Det vil si i størst mulig grad lenke direkte til fulltekstartikkelen, eventuelt til utgaven. I enkelte tilfeller får man pr idag kun nettsiden til selve tidsskriftet. For å få dette på plass må Idunn lastes inn på nytt og muligens er det behov for bedre datakvalitet. Ex Libris vil ta kontakt med Idunn for å oppdatert datagrunnlaget.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *