Re-indeksering av Oria – relevans, https og språk

august 22nd, 2016 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

Vi har re-indeksert postene i Oria for å sette i drift enkelte endringer. Det vi har gjort er:

  • Endret på relevans-rangeringen til poster fra Bibliotekbasen. Lokale poster vil på generell basis få litt høyere vekt, mens tidsskrifter får ytterligere litt ekstra tyngde. Dette vil bidra til at lokale poster kommer noe høyere på trefflisten når man søker i både lokale poster og sentralindeksen, enn de tidligere har gjort.
  • Endret på startdato for poster med ukjent/usikker dato angitt i 008. Disse fikk gjerne en start- og sluttdato tilsvarende 0000-9999, som igjen førte til at de ble inkludert i alle søk med dato-avgrensing. For disse postene er det satt at det skal sjekkes etter verdier andre steder i den bibliografiske posten for å finne datoangivelse (eks 260 $c). Sluttdato vil bli behandlet på samme måte ved neste re-indeksering.
  • Endret mapping av språkkkoder. Språkkodene «nor» og «nob» førte til to forskjellige innslag i fasettoversikten for språk. Dette er endret slik at disse behandles likt.
  • Endret forsidebildevisningen i detaljert postvisning slik at forsidebildet hentes via https.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *