Status etter re-indeksering

august 21st, 2017 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

I helgen gjennomførte vi en re-indeksering av Bibliotekbasen i Oria. Vi har gjort følgende endringer:

  • Innført en ny materialtype for sporposter (lydspor). Poster som har LDR pos 6 og 7 = «ja» vil få visningstypen Lydspor. De er også merket som Lydspor i fasetten for materialtype.
  • Det er en feil i eksporten av henvisninger for emneord. Dette gir seg spesielt utslag for poster med Humord som får mange flere emneord enn det som er registrert. Det er lagt inn regler som justerer dette i påvente av en feilretting i Alma.
  • Lenking mellom relaterte poster ga ikke korrekte treff i enkelte tilfeller. Dette er nå justert.
  • Lagt inn lokal klassifikasjon for NTNU
  • Lagt inn note om annen tittelinformasjon basert på 246
  • Lagt inn regler for mapping av kurs-/pensum-informasjon for de institusjonene som skal ta i bruk Leganto som pensumhåndteringsverktøy. Dette gjelder også de som bruker pensumlistefunksjonaliteten i Alma direkte.

Vi har også gjort en analyse av de regelmessige eksportjobbene i Alma/Oria for å optimalisere disse. Mer informasjon om dette i dette blogginnlegget.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *