Author Archives: Asbjørn Risan

Tilgang til brukergrensesnittet

mai 14th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (2 Comments)

I løpet av neste uke (uke 21) vil institusjonene få tilgang til brukergrensesnittet for det nye søkeverktøyet.

Hensikten med dette er å åpne opp for at institusjonene selv skal kunne gjøre endringer på logo og tekst på sidene, samt begynne å bli kjent med verktøyet. Brukernavn og passord for tilgang til filene vil bli sendt til biblioteklederne, sammen med informasjon om hvordan man kobler seg opp.

Vi gjør oppmerksom på at vi arbeider med å gjøre endringer og forbedringer i søk og treffliste og at verktøyet ikke er ferdig konfigurert. Det er fritt frem å prøve å søke, men ikke alle søkekilder er på plass eller oppdaterte. Det vil også bli gjort endringer i presentasjon. Vi har derfor ikke mulighet/kapasitet til å håndtere innspill på presentasjon og søk i denne fasen. Vi vil åpne opp for dette på et senere tidspunkt når vi har luket ut flest mulig av de småfeilene vi har identifisert.

Vi vil imidlertid være tilgjengelige for spørsmål/kommentarer knyttet til oppkobling og endring av logo og html-filer.

Mer om søkekilder

mai 13th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (13 Comments)

I forrige uke informerte vi om at det ikke var nødvendig for hver enkelt institusjon å aktivere søkekilder i discoveryverktøyet. Vi vil i dette innlegget si noe om hvordan vi har tenkt rundt søkekilder og hvordan dette henger sammen.

Hver institusjon har sin egen utgave av discoveryverktøyet og kan gjøre tilpasninger etter institusjonens ønske. I første omgang gjelder dette logo, tekst og format på systemet. Senere vil det også kunne gjøres endringer på oppsett og funksjonalitet. For å kunne holde tidsplanen vil vi sette opp alle instansene av systemet med et default oppsett. I dette oppsettet vil det være tre søkekilder som studentene kan velge å søke i.

Før vi beskriver de ulike mulighetene er det nødvendig å definere og avklare noen begreper.

 • Bibliotekbasen er den samlede bestanden til alle BIBSYS-bibliotek og består av trykt materiale i tillegg til e-tidsskrifter (tittelnivå) og e-bøker.
 • Hvert enkelt biblioteks lokale base er en delmengde av den samlede Bibliotekbasen.
 • Primo Central er en database fra ExLibris der de har indeksert artikler fra de aller fleste innholdsleverandører i verden. Basen inneholder millioner av poster fra tusenvis av leverandører og de arbeider kontinuerlig med å å vedlikeholde, oppdatere og legge til nye kilder.
 • Lokal Primo Central er den delen av Primo Central som institusjonene selv har aktivert og markert at de ønsker å søke i. Dette er typisk basert på hvilke kilder/innhold man har abonnement på. Det var definisjonen av hva som skulle inngå i Lokal Primo Central vi varslet om tidligere i mai og som nå ikke lenger er nødvendig. Vi vil i stedet aktivere alle søkekilder i hver institusjons lokale Primo Central slik at det ikke er noen innholdsmessig forskjell på Primo Central og Lokal Primo Central. Når noen søker i Lokal Primo Central så vil trefflisten bli filtrert gjennom SFX slik at man kun får treff på det man har fulltekst-tilgang på. Forenklet kan man si at Lokal Primo Central består av e-ressurser man har fulltekst-tilgang på.
 • SFX er lenketjeneren og hver enkelt institusjon har sin egen instans eller er med i en felles instans. I lenketjeneren er det informasjon om hvilke tidssskrifter hver enkelt institusjon har abonnement på og for hvilken periode, i tillegg til informasjon om eventuelle begrensinger på tilgang, f.eks. embargo osv. BIBSYS vil sørge for at alle tidsskrifter som pr idag er registrert i Bibliotekbasen, vil bli aktivert for hver instans i SFX for alle institusjoner som har abonnment på det aktuelle tidsskriftet. Det vil komme et eget blogginnlegg om SFX og aktivering og vedlikehold av e-ressurser.

Søkekilder

Lokal instans
Dette er de tre søkekildene som vil bli satt opp i hver enkelt instans av søkesystemet:

 1. Lokal BIBSYS-Base + Lokal Primo Central (filtrert gjennom SFX)
 2. BIBSYS Bibliotekbase + Lokal Primo Central (filtrert gjennom SFX)
 3. BIBSYS Bibliotekbase + Primo Central (alt som finnes indeksert)

Felles instans
I tillegg til at hver institusjon har sin egen instans vil det også være en generell instans. Denne er beregnet på brukere som ikke er tilknyttet en bestemt institusjon. Søkekildene som er definert for den generelle instansen er:

 1. BIBSYS Bibliotekbase
 2. BIBSYS Bibliotekbase + Lokal Primo Central (filtrert gjennom SFX)
 3. BIBSYS Bibliotekbase + Primo Central (alt som finnes indeksert)

Hvilken SFX-instans resultatene blir filtrert gjennom, er basert på om brukeren søker fra en kjent IP-adresse eller er logget på og autentisert som tilhørende en bestemt institusjon. Hvis brukeren er ukjent, vil man kun få treff på elektroniske ressurser som er gratis tilgjengelig i tillegg til Bibliotekbasen.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på dette oppsettet etterhvert som dere bygger erfaringer på hvordan systemet fungerer og hvordan det kan forbedres. Det vil ikke bli gjort endringer i oppsettet før vi setter systemet i drift, men vi kan basert på tilbakemeldinger gjøre endringer etter sommeren. Dette kan gjøres felles for alle institusjoner, eller enkeltvis.

Statusoppdatering og fremdriftsplan for søkesystem

april 23rd, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt - (2 Comments)

Arbeidet med innføring av nytt gjenfinningsverktøy og lenketjener (discovery & delivery) går fremover. I forrige uke (uke 16) fikk BIBSYS Brukerstøtte sammen med noen av institusjonene opplæring i konfigurasjon av søkesystemet og vedlikehold av lenketjeneren, og i går fikk vi tilgang på systemet for testing, samt administrator rettigheter til lenketjeneren.

Vi vil bruke den nærmeste tiden til å teste systemene og oppsettet, og legge til rette for et default-oppsett som er tilpasset BIBSYS-institusjonene. Når dette er gjort vil institusjonene få tilgang til brukergrensesnittet.

Følgende foreløpige tidsplan/aksjonspunkter gjelder for det institusjonene må gjøre for at søkesystemet skal bli operativt:

Logo
Sende en logo til BIBSYS Brukerstøtte på PNG-format. Gjennomsiktig eller hvit bakgrunn er å foretrekke. Maksimal størrelse er 500px x 100px. Anbefalt størrelse er ca 170 x 35 px. Header-området vil tilpasse seg størrelsen på logoen. Logo bør sendes innen 6/5 2013. Logoen kan endres senere.

Aktivere søkekilder
29/4 vil det bli åpnet opp for at institusjonene kan aktivere hvilke kilder de ønsker skal være tilgjengelig for søk i søkesystemet. Merk at dette ikke er det samme som aktivering i lenketjeneren. Vi vil sende ut informasjon om hvordan dette gjøres. Det kan være en fordel å begynne å få oversikt over hvilke kilder man har tilgang til. En oversikt over mulige søkekilder vil bli sendt til biblioteklederen ved hver enkelt institusjon. Jo raskere noe blir aktivert jo raskere vil det være synlig for søk. Dette punktet gjelder foreløpig ikke for de tidligere Uniport-medlemmene.

Endre html og css-filer
Seneste medio mai vil vi tilgjengeliggjøre lenker til søkegrensesnittet. Samtidig vil vi sende ut informasjon om hvordan institusjonene selv kan endre på innhold og farge på forsiden (html og css). Hvis noen institusjoner ikke ønsker å endre på dette så vil det være et default BIBSYS-oppsett tilgjengelig. På denne listen kan man finne andre primo-installasjoner og se hvordan de har tilpasset sine forsider: http://el-una.org/product-groups/primo-group/primo-sites/

Mer informasjon om logoer

Systemet har støtte for logo på flere språk; dvs bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Hvis institusjonen ønsker å benytte forskjellige logoer på flere språk så må det sendes inn de respektive logoene og hvilken logo som skal brukes for hvert enkelt språk.

Hvis institusjonen kun sender inn en logo så blir denne brukt for alle språk. Hvis det sendes inn flere med mangelfulle beskrivelser så benyttes primært bokmålslogo på de språkende vi er usikre, deretter nynorsklogo.

Logo kan enkelt endres på et senere tidspunkt når institusjonene får tilgang til brukergrensesnittet.

Pålogging i Discovery for institusjoner som ikke har FEIDE

mars 21st, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt - (0 Comments)

Under BIBSYS Brukermøte 12. og 13. mars ble Ex Libris presentert som leverandør av det nye gjenfinningssystemet (Discovery and Delivery tool) for sluttbrukerne. Påloggingsmekanismen for dette systemet baserer seg på FEIDE. BIBSYS er klar over at det er flere institusjoner som pr i dag ikke har tatt i bruk denne autentiserings-mekanismen.

BIBSYS vil imidlertid sørge for at alle brukere som er tilknyttet et BIBSYS-bibliotek vil kunne logge seg på Discovery-verktøyet. Vi arbeider med en kortsiktig løsning som vil brukes mot Discovery og en mer permanent løsning for det nye biblioteksystemet. Se dokumentet nedenfor for mer informasjon.

Brev om pålogging for brukere av discovery