Author Archives: Anita Ellerås

Eksport til Oria

juli 31st, 2013 | Posted by Anita Ellerås in Generelt - (10 Comments)

Vi har foretatt en ny full eksport av alle poster fra bibliotekbasen til Oria. I tillegg kjører vi nå en nattlig oppdatering.

Det betyr at Oria nå er oppdatert med alle poster fra bibliotekbasen, og nye poster som blir registrert vil bli søkbar neste dag.

Feil i eksporten til Oria

juli 16th, 2013 | Posted by Anita Ellerås in Generelt - (2 Comments)

Vi har oppdaget en feil i eksporten som har medført at ikke alle poster fra bibliotekbasen har blitt eksportert til Oria, slik at det ikke er full match mellom beholdning i bibliotekbasen og Oria. Vi jobber nå med å rette feilen, og vil kjøre en ny full eksport i slutten av juli.

 
Torsdag 18. juli vil Ex Libris foreta en oppgradering av Primo, noe som medfører at Oria ikke vil være tilgjengelig noen timer på torsdag.

 

Aktivering av søkekilder i Primo Central

mai 8th, 2013 | Posted by Anita Ellerås in Generelt - (0 Comments)

Litt mye frem og tilbake rundt dette, men vi har nå i samarbeid med Ex Libris kommet frem til en løsning som betyr at institusjonene slipper å selv aktivere sine søkekilder i Primo.

Beklager at vi tidligere skrev noe annet, men her blir veien til mens vi går. Så lenge det betyr mindre arbeid for bibliotekene men like bra resultat så håper vi dette er gode nyheter.

🙂

 

Aktivering av søkekilder i Primo Central

april 30th, 2013 | Posted by Anita Ellerås in Generelt - (0 Comments)

Vi skrev i forrige uke at vi skulle åpne for aktivering av søkekilder i Primo central den 29. april. Denne aktiveringen blir nå utsatt i ca en uke. Dette på grunn av noen tilpasninger som må på plass før vi kan åpne for institusjonene.

Vi kommer tilbake med ny e-post når alt er klart for aktivering av kilder i Primo Central.

I mellomtiden kan dere ta en titt på denne videoen på YouTube: Primo Central plain and simple

Hjelp til oversetting

april 9th, 2013 | Posted by Anita Ellerås in Generelt - (9 Comments)

Vi trenger hjelp til oversetting!
I Primo finnes en ‘browse’ funksjonalitet. Se denne siden for eksempel på browsing.

Hvordan oversetter man ‘browsing’ i denne settingen? Man kan altså ‘browse’ bl.a. via tittel, forfatter, emne og hyllesignatur.

I Ordnett.no finnes følgende oversettelse på ‘browse’:

1  (overført)gå rundt og kikke (i butikker e.l.)
2 bla gjennom, lese gjennom, skumlese
3  (EDB) lese, bla gjennom, se på innholdet i en/flere filer

Vi trenger tips til hvordan vi oversetter følgende:
browse
browse search
browse by author
browse by subject
please select browse field
no browse records found

Gode forslag mottas med stor takk! 🙂

Prosessen mot valg av leverandør

april 3rd, 2013 | Posted by Anita Ellerås in Generelt - (0 Comments)

Vi har fått en del spørsmål om hvordan prosessen frem mot valget av Ex Libris har vært, så jeg skal kort oppsummere hvordan vi har jobbet.

BIBSYS begynte arbeidet med kravspesifikasjonen for nytt Discovery-system sommeren 2012. Det ble opprettet en ekstern arbeidsgruppe med deltagere fra UIO, UIB, NTNU, UIT, HIST og NHH som har bistått BIBSYS i denne prosessen. Gruppens mandat var blant annet å kvalitetssikre innholdet i kravspesifikasjonen for å sikre at institusjonenes krav ble ivaretatt. Gruppen bestod av både teknisk og bibliotekfaglig personale, og hadde til sammen en sterk faglig plattform. I løpet av høsten hadde gruppen to intensive workshops, og i desember var kravspesifikasjonen til nytt discovery-system ferdig.

I februar i år startet arbeidet med testing og evaluering av systemene. Fire av deltagerne som bistod med kravspesifikasjonen fortsatte i en testgruppe, i tillegg til to nye deltagere. BIBSYS deltok også med bibliotekfaglig personale. Under testingen var det viktig for oss å ha fokus på at systemet er for sluttbrukerne, og deltagerne i testgruppen som alle var bibliotekpersonale, ble valgt ut i fra deres tette kontakt med sluttbrukere i sitt daglige arbeid.

Testgruppen deltok på leverandørenes demo av systemene, i tillegg til intensiv testing på egen hånd. På forhånd hadde vi utarbeidet flere ‘use-caser’ som ble brukt som grunnlag for testingen. Det ble laget testskjema og det ble gitt poeng med begrunnelse, og vi avsluttet med en workshop hvor gruppen samstemt konkluderte med at Ex Libris ga det beste resultatet av testingen.

Parallelt med at testgruppen testet systemene, jobbet BIBSYS med evaluering av de skriftlige svarene fra leverandørene. Systemene ble evaluert etter følgende tildelingskriterier:

    • Kommersielle betingelser inkl. pris
    • Innhold og dekning
    • Funksjonalitet inkl. praktisk testing
    • Tillit til leveranseevnen

Hvert av disse punktene ble inndelt i underpunkter, og hver av disse fikk poeng ut i fra hvordan de tilfredsstilte kravene. Ex Libris kom best ut på alle tildelingskriteriene, og fikk dermed høyest totalscore, og ble valgt som leverandør av discovery-system for Biblioteksystemkonsortiet.

Samarbeidet med de eksterne arbeidsgruppene har fungert veldig bra, og gjør at vi er trygge på at både arbeidet med kravspesifikasjonen og evalueringen av systemene er tatt hånd om på best mulig måte. Det er av stor verdi at vi i slike prosesser kan benytte kompetanse fra de som jobber ‘ute i felten’. Vi håper å kunne benytte tilsvarende arbeidsgrupper i flere prosjekter fremover.

Lenker til Primo-installasjoner

mars 20th, 2013 | Posted by Anita Ellerås in Generelt - (0 Comments)

På BIBSYS Brukermøte ble det kunngjort at ExLibris’ Primo er valgt som discovery-verktøy, og etter planen skal Primo være klar til bruk 1. juni i år. For å få en kort innføring i Primo kan du se på Ex Libris’ produktside.

BIBSYS vil levere et standard oppsett av Primo, men systemet kan konfigureres på mange måter så tjenesten blir mest mulig tilpasset hvert enkelt bibliotek sine behov. Ta gjerne en titt på ulike Primo-installasjoner på nettet for å få et innblikk i ulike oppsett. University of Birmingham har f.eks. valgt å lage én enkel søkeboks som søker i alt tilgjengelig, mens andre bibliotek har valgt en helt annen løsning. Her finner du ei liste over ulike Primo-installasjoner som kan gi en pekepinn på hvilke muligheter som finnes.