Det har vært knyttet en del problemer med å opprette en søkeboks mot Oria institusjonenes nettsider. Vi har siden vi ble oppmerksomme på dette vært i dialog med leverandøren av Oria for å få en velfungerende søkeboks.

Det første problemet var at søkeboksen ikke returnerer samme antall treff som når man søker direkte i Oria. Årsaken til dette var at filtreringen gjennom SFX ikke ble hensyntatt og man fikk også treff på artikler man ikke har fullteksttilgang på. Det ble også en litt annen sortering/relevans.

For å løse dette ble det lagt til et parameter i koden. Nå ble antall treff korrekt, men hvis man brukte en fasett eller andre avgrensninger så førte dette til et feil søk.

Vi har presset leverandøren for å få en avklaring på denne saken og vi har nå fått bekreftet at det ikke er noen snarlig løsning på dette, men at dette tidligst vil kunne bli fikset i neste systemoppdatering som er planlagt i april.

På bakgrunn av dette vil vi anbefale at man bruker den søkeboksen som returnerer litt flere treff enn om man hadde søkt direkte, men hvor navigasjonen fungerer. Vi har oppdatert søkeboksgeneratoren slik at denne gir en kode i tråd med denne anbefalingen.

Bruk lenken under for generere en kode for din institusjon:
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/sokeboks/sokeboks.php

Vi vil fortsette å følge opp denne saken overfor leverandøren og hvis vi finner alternative/bedre løsninger, eller det skjer en utvikling i saken vil vi informere om dette.

Det er planlagt en systemoppdatering av Oria fra versjon 4.4 til 4.5.1. Dette vil bli gjort på test-/kurssystemet søndag 2/2 og på driftssystemet påfølgende søndag 9/2 forutsatt at alt er ok. Oppgraderingen vil føre til at systemet kan være utilgjengelig i noen timer den dagen oppdateringen blir foretatt.

Dette er en relativt stor oppdatering hvor blant annet innspill som BIBSYS har kommet med i løpet av innføringen av Oria har blitt inkludert. Dette gjelder blant annet at:

 • nye materialtyper som vi har definert vil bli mulig å velge som en avgrensing i avansert søk
 • det vil bli slutt på blanding mellom engelske og norske navn i plasseringsfanen
 • kildeinformasjon vil bli fjernet fra trefflistevisningen
 • det er rettet en feil i bruk av lagrede poster

Av andre synlige endringer kan det nevnes at det vil komme en tidslinje for avgrensing på årsspenn i fasettlisten hvor man kan angi start- og sluttår eller bruke en grafisk representasjon for å angi det samme.

For å bedre ytelsen på systemet er det også gjort en endring knyttet til CSS-filer. Tidligere ble det lastet inn tre ulike CSS-filer, men nå blir disse tre filene slått sammen til en felles som blir brukt i Oria. Dette skal ikke ha påvirkning på hvordan Oria ser ut, men det kan bli litt annerledes hvordan man kan teste endringer man har gjort i CSS-filen. Vi vil legge ut et eget blogginnlegg om dette.

De som er interessert i å se en oversikt over alle endringer som er gjort kan bruke denne lenken: endringer i SP 4.5.1

Testversjonen er allerede oppgradert til versjon 4.5.0 så det er mulig å se mange av endringene her allerede. Lenke til testversjonene finner dere her.

Vi har testet at de ulike tilleggene og endringene som BIBSYS har utviklet (kommunikasjon med biblioteksystemet, pålogging, eksport av data, hyllekart etc) også fungerer på den nye versjonen. Det kan allikevel skje at det må gjøres noen justeringer etter at den nye versjonen er installert.

Vi har hatt litt tekniske utfodringer med å legge ut nye innlegg på bloggen, men nå er lydinnspillingene av Oria-seminaret tilgjengelig. Du finner lyd og presentasjon på lenkene under:

Oria – generell informasjon v/Asbjørn Risan, BIBSYS

SFX – en innføring v/Elsa Ytterland, BIBSYS

SFX – eksempler v/Elsa Ytterland, BIBSYS

Vi har også satt opp tre nettsider med nyttige lenker og informasjon knyttet til Oria og SFX:

Systemtilganger

Informasjon

Teknisk

Det nærmer seg nyttår og det er på tide med en ny statusoppdatering av det som har blitt gjort med Oria den siste tiden.

Dette er noe av det som har blitt utført siden forrige statusoppdatering:

 • Re-dirigering til riktig instans basert på IP når brukeren går til oria.no
 • Lagt inn støtte for hyllekart
 • Lagt inn mulighet for å skjule uønskede fasetter
 • Forbedret påloggingsrutinen for brukere med flere låntagerid’er
 • Lagt inn mulighet for kommentarer på bestillinger
 • Hindret bestillinger på hele tidsskriftserier og flerbindsverk
 • FRBR-teksten er nå klikkbar i postvisningen
 • Interne lenker åpnes i samme vindu, mens eksterne lenker åpner i nytt vindu/fane
 • Ny søkeindeks på forlag
 • Indeks og fasett på realfagstermer og menneskerettighetstermer
 • Mastergradsoppgaver, studentoppgaver og doktorgradsavhandlinger tilgjengelige som avgrensingsmulighet i fasetten Materialtype
 • Dokumenter med status «best» og «akset» blir eksportert til Oria og får gul status
 • «Tilgjengelig» (grønn status) er endret til «På hylla»
 • «Kan være tilgjengelig» (gul status) er endret til «Kontakt biblioteket»
 • Diverse tekstendringer
 • Lagt inn objektid i postvisningen og lagt til mulighet for å gå direkte til posten i Oria via kommando «oria,»
 • Justert på EndNote-eksporten (mer gjenstår)
 • Lagt til sluttår for tidsskrifter
 • Justert på koblingen mellom overordnet og underordnede poster (inkludert fjerning av 780/785 $7)
 • Gjennomført 3 Oria-seminar
 • Lagt inn note om overordnet/underordnede poster og tilgangsinformasjon til digitaliserte poster direkte i trefflisten
 • Slått sammen innholdsinformasjon til en lenke istendefor tre
 • Lagt inn en gradivs høyre relevans på nyere titler etter 2006
 • Rettet navn på søkefaner (rett over trefflisten) – (bøker, artikler m.m.) er fjernet
 • Oppdatert den permanente lenken til posten til å hensynta hvilken instans man befinner seg i

I tillegg har vi noen konkrete oppgaver som vi jobber med. Kopibestilling er utviklet og er under testing og kvalitetssikring. Vi arbeider også med å koble autoritetsdata fra autoritetsregisteret til de enkelte postene. Det er installert en ny versjon av Oria på testserveren. Denne er under testing før vi oppgraderer på produksjon i løpet av januar.

Før nyttår vil vi foreta en fullstendig eksport fra Bibliotekbasen til Oria. I den forbindelse vil vi også få støtte for slettede poster i Oria (objektid som blir slettet i Bibliotekbasen blir også fjernet fra Oria). Dette innebærer at søkeresultatene fra Oria for Bibliotekbasen vil  være ustabile i romjulen.

Vi har lagt inn en automatisk re-dirigering til institusjonens egen Oria-instans hvis en bruker på en IP tilhørende en institusjon går inn på oria.no.

Hvis en bruker som har en IP-adresse tilhørende Universitet i Bergen går inn på oria.no vil brukeren automatisk bli redirigert til Universitetet i Bergens instans av Oria (uib.oria.no). Det samme vil skje for alle institusjoner som har en Oria-instans.

Vi har også lagt inn denne re-dirigeringen fra søkeboksen på BIBSYS-nettsted (www.bibsys.no).

Re-dirigeringen baserer seg på de IP-adressene som er meldt inn til BIBSYS. Det er derfor viktig at vi får beskjed om IP-adressene endres ved institusjonen.

Brukere som ikke befinner seg på campus eller som ikke benytter seg av VPN eller andre lignende løsninger vil ikke bli redirigert. Vi vil legge inn informasjon om som tydeliggjør at de bør velge en instans og at de bør være på en IP-adresse tilhørende institusjonen for å få best tilgang til fulltekst.

Presentasjonene fra Oria-seminaret er nå tilgjengelig via lenkene under:

Generell informasjon om Oria v/Asbjørn Risan, BIBSYS

Innføring i SFX v/Elsa Ytterland, BIBSYS

Erfaringer med Oria ved Høgskolen i Hedmark v/Sarah Loftheim, Høgskolen i Hedmark

Erfaringer med Oria ved Norges Handelshøyskole v/Fredrik Kavli, Norges Handelshøyskole

Vi ser på mulighetene for å legge ut de to førstnevnte presentasjonene med innspilt lyd og håper å få gjort dette så raskt som praktisk mulig.

I Oria er det definert mange ulike fasetter for å dekke ulike behov ved ulike bibliotek. Det er ikke alle fasetter som er like relevante for alle institusjoner og vi har derfor gjort det mulig å skjule de fasettene man ikke ønsker å presentere for brukerne.

Dette er en endring som vanligvis vil føre til et brudd med standardoppsettet, men vi har gjort en tilpasning slik at man enkelt kan gjøre dette med CSS og på den måten fortsatt være en del av standardoppsettet.

Det som kreves er at man legger inn en eller flere av reglene under for de(n) fasetten man ikke ønsker å vise i CSS-filen:

.EXLFacetContainer.[NAVN PÅ FASETT] {
display: none;

}

Navn på fasettene finner dere i listen under.

Merk at koden for fasettene baserer seg på overskriften til fasetten. Det betyr at hvis overskriften endres på et språk må også regelen endres (og man må legge inn et lokalt javascript som håndterer dette).

 • UIO-klassifikasjon: facet_uio_class
 • Besetning (instrumenter): facet_instrument
 • Framstillingsform: facet_form_production
 • Komposisjonstype: facet_type_composition
 • Geografiske emneord: facet_geographical_subject_headings
 • NLM: facet_nlm
 • Agrovoc: facet_agrovoc
 • Serie: facet_series
 • Sjanger: facet_genre
 • Dewey (DDK): facet_dewey
 • MeSH: facet_mesh
 • Tek-ord: facet_tek_words
 • UDK: facet_udc
 • Humord: facet_humord
 • Kilde: facet_collection
 • Emne: facet_topic
 • Materialtype: facet_rtype
 • Forfatter/bidragsyter: facet_creator
 • Tidsskrift: facet_jtitle
 • Bibliografier: facet_bibliography
 • Bibliotek: facet_library
 • Språk: facet_lang
 • Årstall: facet_creationdate

Etterhvert som det kommer til flere fasetter vil disse kunne skjules på samme måte. Fasettnavnet kan også finnes ved å se på kildekoden til søkesiden.

Viser til informasjon i blogginnlegg 25/10 om eksport av tidsskrifter fra SFX til Bibliotekbasen. Informasjon om dette finner dere her:
http://blogs.bibsys.no/discovery/2013/10/25/eksport-av-tidsskrifter-fra-sfx-til-bibliotekbasen/
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/sfx_import.html

Vi vil i løpet av denne uken sette i gang denne eksporten. De ulike institusjonene er fordelt utover uken så de første institusjonene vil få sine poster oppdatert mot slutten av uken, mens resten vil få sine i løpet av neste uke.

Vi har tatt en kopi av nå-situasjonen av Bibliotekbasen og gjort den tilgjengelig slik at de som ønsker kan gå tilbake og se hvordan situasjonen var før importen.

Kopien av basen finner dere her:
Via Ask:
http://alfa-a.bibsys.no/ask/action/smpsearch

Via Biblioteksystemet:
Følg denne oppskriften (bytt ut der det står kurs med alfa, eks kurs.bibsys.no –> alfa.bibsys.no):
http://www.bibsys.no/kursprofiler/

De institusjoner som ønsker det kan nå få tilgang til administrasjonsgrensesnittet av Oria. Dette vil kunne gi et klarere bilde av hvilke muligheter systemet tilbyr. Vi minner om at enkelte endringer kan gjøres uten å bryte med standardoppsettet, mens andre krever at denne koblingen brytes for å ikke bli overskrevet.

CSS, HTML/tekst-tilpasninger på forsiden, institusjonsopplysninger, ip-adresser, søkekilder og konfigurasjon av SFX kan trygt endres uten å komme i konflikt med standardoppsettet, mens oppsett av søkefaner, fasetter, avansert søk, postvisning m.m er del av standardoppsettet.

BIBSYS vil med ujevne mellomrom aktivere ny funksjonalitet for konsortiet og dette vil kunne medføre at endringer blir overskrevet. Vi anbefaler derfor at dere bruker denne tilgangen til å se på mulighetene, men at dere tar kontakt med oss før dere gjør eventuelle endringer. Vi vil da kunne vurdere om dette bryter med oppsettet, eller om det er uproblematisk. Vi vil også kunne vurdere dette som en mulig endring på vegne av hele konsortiet og ta det inn i standardoppsettet.

De som ønsker tilgang til administrasjonsgrensesnittet kan ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte (support@bibsys.no).

De som ikke ønsker å gjøre endrigner trenger ikke å forholde seg til administrasjonsgrensesnittet.

Som tidligere beskrevet er SFX stedet hvor vedlikehold av abonnement på e-tidsskrifter primært skjer og BIBSYS har derfor sluttet å importere og oppdatere e-tidsskrifter i Bibliotekbasen slik vi har gjort det før. For å sikre korrekt eksport av tidsskrifter på tittelnivå til Oria, og for å ha en mest mulig komplett base når vi går over til nytt biblioteksystem, vil vi oppdatere Bibliotekbasen på grunnlag av import fra SFX.

Dette vil påvirke hvordan lenkene til tidsskriftene blir lagret i Bibliotekbasen og hvordan dette vil se ut i Ask/Oria. Dette er beskrevet på denne nettsiden.