I april lanserte Ebsco en ny strategi for deling av metadata. I og med at en del Ebsco-baser ikke har vært delt med andre og dermed ikke søkbare direkte i Oria, spurte vi ExLibris, som er leverandør av Oria, hvordan dette ville få påvirkning på innhold i sentralindeksen og det som er søkbart i discoveryverktøyet.

Dette var svaret vi fikk:
«On April 18th EBSCO released their new policy on metadata sharing and technology collaboration by which some of their databases would be available for indexing by discovery services in return for technology collaboration. In the past couple of weeks we have actively solicited feedback on this EBSCO policy from a wide range of mutual customers. Based on this feedback and our own analysis of the specific databases included in the EBSCO offer, we have identified a significant gap between what EBSCO has offered and what customers license from EBSCO and would like to see indexed in Primo.

We have requested a meeting with EBSCO to reconcile this gap and reach an agreement that will allow customers to search the EBSCO content they subscribe to through Primo.

We aim to establish a long-lasting and balanced relationship with EBSCO to the benefit of our mutual customers, and will update you after our discussions with EBSCO.»

Vi håper at dette vil komme på plass relativt snart slik at Ebsco-materiale er tilgjengelig på lik linje med materiale fra andre leverandører.

Det har vært utfordringer knyttet til ytelse og respons fra Oria i perioder og vi opprettet derfor en support-sak for å få rettet opp dette en tid tilbake. I lys av at problemet har vedvart og flere av dere i den senere tid har meldt fra om dette, valgte vi å eskalere saken til høyeste nivå. Dette har fått fortgang i saken og leverandøren vil ta en gjennomgang av sine rutiner for å sikre at vi får best mulig support på våre support-saker.

Leverandøren har satt inn flere ressurser i feilsøkingen og mener nå at de har funnet en mulig årsak. De mener at dette er årsaken til at svartiden i perioder generelt sett er for lang og at plasseringsvisning på dokumenter med mange eksemplarer kan gå ut i feil. De jobber nå med å finne løsninger på problemet og vi regner med at dette vil være ordnet innen rimelig tid. Hvorvidt dette er tilstrekkelig og at de har funnet hele årsaken vil vise seg.

Det har blitt etterlyst mulighet for å kunne kommunisere institusjonene i mellom for å utveksle erfaringer. Vi har derfor opprettet et forum (Discovery) på http://forum.bibsys.no hvor man kan diskutere Oria og SFX. BIBSYS vil følge med på hva som diskuteres og bidra med svar og kommentarer ved behov, men det er først og fremst et forum hvor institusjonene drøfter aktuelle problemstillinger og deler beste praksis osv.  De primære informasjonskanalene fra BIBSYS vil være blogg og epost til kontaktpersonene for Oria, i tillegg til de «vanlige» kanalene; BIBSYS Nettsted og nyhetsbrev.

Dette gjelder primært de institusjonene som benytter Feide lokalt.

Vi har satt igang en eksport av alle låntagere med kategori 7 (eksterne brukere) fra Biblioteksystemet til den delte Feide-instansen.

Dette betyr at disse låntagerne kan logge seg på Oria ved hjelp av låntagerid’en sin og et passord ved velge BIBSYS som institusjon når de logger på.

Hvis de har et passord fra BIBSYS Ask fra før skal de kunne bruke dette videre, men hvis de ikke har, eller bytter passord, må de bestille et nytt passord fra denne siden: https://secure.bibsys.no/FeideBrukerPassord/

Det er opp til institusjonen å informere disse brukergruppene om at de må velge BIBSYS som institusjon. Rutine for å bestille/endre passord er beskrevet i denne veiledningen: http://www.bibsys.no/wp-content/uploads/2014/05/Hvordan-bestille-eller-endre-passord-i-BIBSYS-Feide.pdf

Det kan fortsatt være enkelte brukergrupper som ikke har Feide-tilknytning, selv om institusjonen benytter Feide, eller ligger i låntagerkategori 7. Et eksempel på dette kan være sykehusansatte. Vi vil etablere rutiner for å kunne hente ut låntagere basert på en låntagerkategori og/eller bestillingssted. Det betyr at en institusjon kan definere kombinasjoer av låntagerkategori og bestillingssted som ikke er fanget opp av de vanlige pålogginsgrutinene og få disse brukerne eksportert til den delte Feide-instansen.

Det har vært en «bug» i Primo som har gjort at søk fra eksterne søkebokser har gitt flere treff enn om man søkte direkte i Oria. Dette har blitt rettet og eksterne søkebokser gir nå samme resultat som om du søker direkte i Oria.

Alle som ønsker det kan lage en søkeboks mot sin instans av Oria. Ved å bruke denne nettsiden kan alle generere en html-kode som kan settes inn på institusjonens nettsider:
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/sokeboks/sokeboks.php

Dette er helt vanlig HTML-skjema, men det kan være publiseringsverktøy som setter ulike lokale begrensninger. Det er også mulig å lage en søkeboks som ikke bruker javascript.

Det kan hende at når man tester søkeboksen (kan gjøres direkte fra søkeboksgenerator-siden) at man får feilmeldingen «En uventet feil har oppstått». Ta da kontakt med BIBSYS Brukerstøtte (support@bibsys.no) så skal vi aktivere denne muligheten for denne instansen.

Det er nå mulig å søke på avdeling og avdeling-samling i Oria.

Det er lagt inn to nye valg i nedtrekksmenyen på avansert søk (helt nederst): avdeling og avdeling-samling

Indeksen er bygget opp av små bokstaver og uten mellomrom eller spesialtegn.

Noen eksempler på søk:
Avdeling: hisfsogn, hhelv eller ubtks
Avdeling-samling: hisfsognromaner, hhelvskjønn eller ubtksmag

Denne søkefunksjonaliteten er lagt inn for alle institusjoner som følger standardoppsettet. De institusjoner som ikke er del av standardoppsettet må selv aktivere denne funksjonaliteten ved å legge inn feltene (lsr04 og lsr05) i avansert søk i back-office for Oria. Ongoing-configuration –> views wizard –> instansen som skal endres –> tile-configuration –>advanced search –> complex search line

Siden nyttår har brukere som går til oria.no eller via søkeboksen på BIBSYS nettsider blitt automatisk sendt til den Oria-instansen de tilhører basert på IP-adressen.

Vi har nå lagt inn en «mellomskjerm» for de brukerne som vi ikke gjenkjenner IP-adressen til hvor de får mulighet til å velge hvilken instans de ønsker å søke i.

De kan også velge at dette valget skal bli husket slik at de ikke blir presentert for denne skjermen neste gang de går inn på Oria fra denne enheten.

Dere kan teste denne funksjonen ved å gå til oria.no fra en maskin som ikke står på en IP-adresse som tilhører en BIBSYS-institusjon.

Vi har gjort en endring i Oria som gjør at når en bruker logger ut fra Oria så blir hun sendt videre til http://oria.no istedenfor standardsiden i systemet som ikke var særlig brukervennlig.

At hun blir sendt til oria.no innebærer at hvis hun har en kjent IP så vil hun få den instansen som IP-adressen tilhører. Hvis hun ikke er på en kjent IP vil hun få den generiske utgaven av Oria.

I og med at Oria baserer seg på Feide og Single Sign On / Single Sign Out så vil brukeren kunne være pålogget flere tjenester med den samme påloggingen. Hvis hun er pålogget flere tjenester når hun klikker logg ut så vil hun få spørsmål om hun vil logge av alle tjenester eller kun Oria.

Velger hun å logge ut av alle tjenester så skjer det samme som i eksemplet over. Hvis hun kun logger ut av Oria vil hun få opp en side som sier at hun er logget ut av Oria, men fortsatt pålogget andre tjenester. Etter 10 sekunder vil hun bli redirigert til Oria.

Se skjermbilder under:

 

Single logoutDelvis logget ut

I forbindelse med systemoppgraderingen ble eksporten av poster fra Bibliotekbasen til Oria satt på vent (nødvendig for å kunne oppgradere). I og med behov for litt feilretting og at systemet har vært ustabilt har ikke denne eksporten blitt igangsatt igjen.

Nå som systemet er stabilt igjen vil vi starte eksporten og ta med alle poster som er opprettet/endret/oppdatert siden systemoppgraderingen. Denne jobben vil kjøre igjennom helgen og postene vil være søkbare på mandag hvis alt går etter planen.

Som beskrevet i et tidligere blogginnlegg så innføres det noen endringer knyttet til CSS i neste versjon av Oria.

CSS er regler for hvordan utseendet på en nettside skal være, for eksempel font, farger og plassering.

Oria er i dag bygget opp av flere CSS-filer (en felles for alle Primo-instanser, en felles for alle Oria-instanser og en lokal fil for hver instans). I den nye versjonen blir disse CSS-filene slått sammen til en fil slik at de ulike CSS-fileen utad fremstår som en fil.

Hensikten med dette er å redusere antall oppslag som må gjøres lokalt av brukeren (må da hnte kun en fil istedenfor 3) og med dette øke ytelse og svartid.

I det store og hele vil de fleste ikke merke noe særlig til denne endringen. De lokale filene har fortsatt gjennomslagskraft slik at en lokal regel overstyrer en regel i mer generelle filer.

Det kan bli noe mer vanskelig for de som arbeider med å gjøre endringer i CSS å teste endringene de har gjort. For å løse dette er det mulig å legge inn et parameter i URL’en til Oria som hindrer at CSS-filene blir slått sammen.

Ved å legge til «&wroDevMode=true» (uten anførselstegn) på slutten av url’en i adressefeltet i nettleseren vil hver enkelt CSS-fil være selvstendig og ikke bli slått sammen.

Det er også mulig å legge inn dette som et bokmerke i nettleseren. Legg da inn dette:

javascript:var%20gotoLocation=window.location.toString()+'&wroDevMode=true';window.location=gotoLocation;

som adressen til bokmerket (fungerer ikke i IE).

Enkelte tidsskrifter baserer seg ikke på IP-gjenkjenning for å gi tilgang til fulltekst, men brukernavn og passord.

I de fleste tilfeller ønsker man ikke å vise dette brukernavnet og passordet til brukere som ikke tilhører institusjonen.

Vi har laget en veiledning som viser hvordan du kan legge inn en sjekk på om brukeren befinner seg innenfor IP-adresse eller ikke og dermed presentere et brukernavn og passord i SFX-menyen. Veiledningen tar utgangspunkt i at passord og brukernavn kan vises til brukere som befinner seg på en IP-adresse som tilhører institusjonen.

Vi har også laget en fil med IP-syntaksen for hvert enkelt bibliotek som kan kopieres og limes inn i SFX for de enkelte tidsskriftene. Disse filene er tilgjengelig i mappen SFX i BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no). Listen over IP-adresser er basert på de innmeldte IP-adressene pr 1/2 2014 og er ment som en veiledning. En fordel om man sjekker at de faktiske IP-adressene er inkludert og er korrekte. Merk at ved eventuelle IP-endringer må dette også endres på de passordbeskyttede tidsskriftene.