Header

Det er nå mulig å søke på avdeling og avdeling-samling i Oria.

Det er lagt inn to nye valg i nedtrekksmenyen på avansert søk (helt nederst): avdeling og avdeling-samling

Indeksen er bygget opp av små bokstaver og uten mellomrom eller spesialtegn.

Noen eksempler på søk:
Avdeling: hisfsogn, hhelv eller ubtks
Avdeling-samling: hisfsognromaner, hhelvskjønn eller ubtksmag

Denne søkefunksjonaliteten er lagt inn for alle institusjoner som følger standardoppsettet. De institusjoner som ikke er del av standardoppsettet må selv aktivere denne funksjonaliteten ved å legge inn feltene (lsr04 og lsr05) i avansert søk i back-office for Oria. Ongoing-configuration –> views wizard –> instansen som skal endres –> tile-configuration –>advanced search –> complex search line

Siden nyttår har brukere som går til oria.no eller via søkeboksen på BIBSYS nettsider blitt automatisk sendt til den Oria-instansen de tilhører basert på IP-adressen.

Vi har nå lagt inn en «mellomskjerm» for de brukerne som vi ikke gjenkjenner IP-adressen til hvor de får mulighet til å velge hvilken instans de ønsker å søke i.

De kan også velge at dette valget skal bli husket slik at de ikke blir presentert for denne skjermen neste gang de går inn på Oria fra denne enheten.

Dere kan teste denne funksjonen ved å gå til oria.no fra en maskin som ikke står på en IP-adresse som tilhører en BIBSYS-institusjon.

Vi har gjort en endring i Oria som gjør at når en bruker logger ut fra Oria så blir hun sendt videre til http://oria.no istedenfor standardsiden i systemet som ikke var særlig brukervennlig.

At hun blir sendt til oria.no innebærer at hvis hun har en kjent IP så vil hun få den instansen som IP-adressen tilhører. Hvis hun ikke er på en kjent IP vil hun få den generiske utgaven av Oria.

I og med at Oria baserer seg på Feide og Single Sign On / Single Sign Out så vil brukeren kunne være pålogget flere tjenester med den samme påloggingen. Hvis hun er pålogget flere tjenester når hun klikker logg ut så vil hun få spørsmål om hun vil logge av alle tjenester eller kun Oria.

Velger hun å logge ut av alle tjenester så skjer det samme som i eksemplet over. Hvis hun kun logger ut av Oria vil hun få opp en side som sier at hun er logget ut av Oria, men fortsatt pålogget andre tjenester. Etter 10 sekunder vil hun bli redirigert til Oria.

Se skjermbilder under:

 

Single logoutDelvis logget ut

I forbindelse med systemoppgraderingen ble eksporten av poster fra Bibliotekbasen til Oria satt på vent (nødvendig for å kunne oppgradere). I og med behov for litt feilretting og at systemet har vært ustabilt har ikke denne eksporten blitt igangsatt igjen.

Nå som systemet er stabilt igjen vil vi starte eksporten og ta med alle poster som er opprettet/endret/oppdatert siden systemoppgraderingen. Denne jobben vil kjøre igjennom helgen og postene vil være søkbare på mandag hvis alt går etter planen.

Som beskrevet i et tidligere blogginnlegg så innføres det noen endringer knyttet til CSS i neste versjon av Oria.

CSS er regler for hvordan utseendet på en nettside skal være, for eksempel font, farger og plassering.

Oria er i dag bygget opp av flere CSS-filer (en felles for alle Primo-instanser, en felles for alle Oria-instanser og en lokal fil for hver instans). I den nye versjonen blir disse CSS-filene slått sammen til en fil slik at de ulike CSS-fileen utad fremstår som en fil.

Hensikten med dette er å redusere antall oppslag som må gjøres lokalt av brukeren (må da hnte kun en fil istedenfor 3) og med dette øke ytelse og svartid.

I det store og hele vil de fleste ikke merke noe særlig til denne endringen. De lokale filene har fortsatt gjennomslagskraft slik at en lokal regel overstyrer en regel i mer generelle filer.

Det kan bli noe mer vanskelig for de som arbeider med å gjøre endringer i CSS å teste endringene de har gjort. For å løse dette er det mulig å legge inn et parameter i URL’en til Oria som hindrer at CSS-filene blir slått sammen.

Ved å legge til «&wroDevMode=true» (uten anførselstegn) på slutten av url’en i adressefeltet i nettleseren vil hver enkelt CSS-fil være selvstendig og ikke bli slått sammen.

Det er også mulig å legge inn dette som et bokmerke i nettleseren. Legg da inn dette:

javascript:var%20gotoLocation=window.location.toString()+'&wroDevMode=true';window.location=gotoLocation;

som adressen til bokmerket (fungerer ikke i IE).

Enkelte tidsskrifter baserer seg ikke på IP-gjenkjenning for å gi tilgang til fulltekst, men brukernavn og passord.

I de fleste tilfeller ønsker man ikke å vise dette brukernavnet og passordet til brukere som ikke tilhører institusjonen.

Vi har laget en veiledning som viser hvordan du kan legge inn en sjekk på om brukeren befinner seg innenfor IP-adresse eller ikke og dermed presentere et brukernavn og passord i SFX-menyen. Veiledningen tar utgangspunkt i at passord og brukernavn kan vises til brukere som befinner seg på en IP-adresse som tilhører institusjonen.

Vi har også laget en fil med IP-syntaksen for hvert enkelt bibliotek som kan kopieres og limes inn i SFX for de enkelte tidsskriftene. Disse filene er tilgjengelig i mappen SFX i BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no). Listen over IP-adresser er basert på de innmeldte IP-adressene pr 1/2 2014 og er ment som en veiledning. En fordel om man sjekker at de faktiske IP-adressene er inkludert og er korrekte. Merk at ved eventuelle IP-endringer må dette også endres på de passordbeskyttede tidsskriftene.

Det har vært knyttet en del problemer med å opprette en søkeboks mot Oria institusjonenes nettsider. Vi har siden vi ble oppmerksomme på dette vært i dialog med leverandøren av Oria for å få en velfungerende søkeboks.

Det første problemet var at søkeboksen ikke returnerer samme antall treff som når man søker direkte i Oria. Årsaken til dette var at filtreringen gjennom SFX ikke ble hensyntatt og man fikk også treff på artikler man ikke har fullteksttilgang på. Det ble også en litt annen sortering/relevans.

For å løse dette ble det lagt til et parameter i koden. Nå ble antall treff korrekt, men hvis man brukte en fasett eller andre avgrensninger så førte dette til et feil søk.

Vi har presset leverandøren for å få en avklaring på denne saken og vi har nå fått bekreftet at det ikke er noen snarlig løsning på dette, men at dette tidligst vil kunne bli fikset i neste systemoppdatering som er planlagt i april.

På bakgrunn av dette vil vi anbefale at man bruker den søkeboksen som returnerer litt flere treff enn om man hadde søkt direkte, men hvor navigasjonen fungerer. Vi har oppdatert søkeboksgeneratoren slik at denne gir en kode i tråd med denne anbefalingen.

Bruk lenken under for generere en kode for din institusjon:
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/sokeboks/sokeboks.php

Vi vil fortsette å følge opp denne saken overfor leverandøren og hvis vi finner alternative/bedre løsninger, eller det skjer en utvikling i saken vil vi informere om dette.

Det er planlagt en systemoppdatering av Oria fra versjon 4.4 til 4.5.1. Dette vil bli gjort på test-/kurssystemet søndag 2/2 og på driftssystemet påfølgende søndag 9/2 forutsatt at alt er ok. Oppgraderingen vil føre til at systemet kan være utilgjengelig i noen timer den dagen oppdateringen blir foretatt.

Dette er en relativt stor oppdatering hvor blant annet innspill som BIBSYS har kommet med i løpet av innføringen av Oria har blitt inkludert. Dette gjelder blant annet at:

 • nye materialtyper som vi har definert vil bli mulig å velge som en avgrensing i avansert søk
 • det vil bli slutt på blanding mellom engelske og norske navn i plasseringsfanen
 • kildeinformasjon vil bli fjernet fra trefflistevisningen
 • det er rettet en feil i bruk av lagrede poster

Av andre synlige endringer kan det nevnes at det vil komme en tidslinje for avgrensing på årsspenn i fasettlisten hvor man kan angi start- og sluttår eller bruke en grafisk representasjon for å angi det samme.

For å bedre ytelsen på systemet er det også gjort en endring knyttet til CSS-filer. Tidligere ble det lastet inn tre ulike CSS-filer, men nå blir disse tre filene slått sammen til en felles som blir brukt i Oria. Dette skal ikke ha påvirkning på hvordan Oria ser ut, men det kan bli litt annerledes hvordan man kan teste endringer man har gjort i CSS-filen. Vi vil legge ut et eget blogginnlegg om dette.

De som er interessert i å se en oversikt over alle endringer som er gjort kan bruke denne lenken: endringer i SP 4.5.1

Testversjonen er allerede oppgradert til versjon 4.5.0 så det er mulig å se mange av endringene her allerede. Lenke til testversjonene finner dere her.

Vi har testet at de ulike tilleggene og endringene som BIBSYS har utviklet (kommunikasjon med biblioteksystemet, pålogging, eksport av data, hyllekart etc) også fungerer på den nye versjonen. Det kan allikevel skje at det må gjøres noen justeringer etter at den nye versjonen er installert.

Vi har hatt litt tekniske utfodringer med å legge ut nye innlegg på bloggen, men nå er lydinnspillingene av Oria-seminaret tilgjengelig. Du finner lyd og presentasjon på lenkene under:

Oria – generell informasjon v/Asbjørn Risan, BIBSYS

SFX – en innføring v/Elsa Ytterland, BIBSYS

SFX – eksempler v/Elsa Ytterland, BIBSYS

Vi har også satt opp tre nettsider med nyttige lenker og informasjon knyttet til Oria og SFX:

Systemtilganger

Informasjon

Teknisk

Det nærmer seg nyttår og det er på tide med en ny statusoppdatering av det som har blitt gjort med Oria den siste tiden.

Dette er noe av det som har blitt utført siden forrige statusoppdatering:

 • Re-dirigering til riktig instans basert på IP når brukeren går til oria.no
 • Lagt inn støtte for hyllekart
 • Lagt inn mulighet for å skjule uønskede fasetter
 • Forbedret påloggingsrutinen for brukere med flere låntagerid’er
 • Lagt inn mulighet for kommentarer på bestillinger
 • Hindret bestillinger på hele tidsskriftserier og flerbindsverk
 • FRBR-teksten er nå klikkbar i postvisningen
 • Interne lenker åpnes i samme vindu, mens eksterne lenker åpner i nytt vindu/fane
 • Ny søkeindeks på forlag
 • Indeks og fasett på realfagstermer og menneskerettighetstermer
 • Mastergradsoppgaver, studentoppgaver og doktorgradsavhandlinger tilgjengelige som avgrensingsmulighet i fasetten Materialtype
 • Dokumenter med status «best» og «akset» blir eksportert til Oria og får gul status
 • «Tilgjengelig» (grønn status) er endret til «På hylla»
 • «Kan være tilgjengelig» (gul status) er endret til «Kontakt biblioteket»
 • Diverse tekstendringer
 • Lagt inn objektid i postvisningen og lagt til mulighet for å gå direkte til posten i Oria via kommando «oria,»
 • Justert på EndNote-eksporten (mer gjenstår)
 • Lagt til sluttår for tidsskrifter
 • Justert på koblingen mellom overordnet og underordnede poster (inkludert fjerning av 780/785 $7)
 • Gjennomført 3 Oria-seminar
 • Lagt inn note om overordnet/underordnede poster og tilgangsinformasjon til digitaliserte poster direkte i trefflisten
 • Slått sammen innholdsinformasjon til en lenke istendefor tre
 • Lagt inn en gradivs høyre relevans på nyere titler etter 2006
 • Rettet navn på søkefaner (rett over trefflisten) – (bøker, artikler m.m.) er fjernet
 • Oppdatert den permanente lenken til posten til å hensynta hvilken instans man befinner seg i

I tillegg har vi noen konkrete oppgaver som vi jobber med. Kopibestilling er utviklet og er under testing og kvalitetssikring. Vi arbeider også med å koble autoritetsdata fra autoritetsregisteret til de enkelte postene. Det er installert en ny versjon av Oria på testserveren. Denne er under testing før vi oppgraderer på produksjon i løpet av januar.

Før nyttår vil vi foreta en fullstendig eksport fra Bibliotekbasen til Oria. I den forbindelse vil vi også få støtte for slettede poster i Oria (objektid som blir slettet i Bibliotekbasen blir også fjernet fra Oria). Dette innebærer at søkeresultatene fra Oria for Bibliotekbasen vil  være ustabile i romjulen.