Header

Som varslet i et tidligere innlegg er det på kursersjonen klagt ut ny funksjonaltiet i Oria for visning og bestillinger av hefter for trykte tidsskrift. dette gjør det mulig å se hvilke hefter et bibliotek har for et gitt abonnement samt mulighet for sluttbruker å bestille lån av et enkelthefte hvis de er pålogget.

Se denne veiledningen for mer informasjon om heftevisning og skjermbilder.

heftevisning

Testversjonen av Oria har blitt oppdatert til en ny versjon. Dette inkluderer både ny versjon fra leverandøren og ny funksjonalitet som BIBSYS har lagt til.

Av de mest synlige endringene som følger med den nye versjonen fra leverandøren er muligheten til å nullstille søket i enkelt søk (kryss i enden av søkelinjen), samt mulighet til å nullstille søket i avansert søk. De som er interessert kan lese om endringene i den nye versjonen her: http://exlibris-public.exlibrisgroup.com/releasenotes/web/RN?product=Primo&Major=4&Minor=8&ServicePack=0

Følgende er ny funksjonalitet som BIBSYS har lagt til:

 • Heftevisning for trykte tidsskrift med mulighet til å bestille enkelthefter. Det kommer et eget innlegg om heftevisningen
 • Mulighet for BIBSYS å legge ut en melding/varsel i alle instanser av Oria, eksemplifisert med en eksempelmelding
 • Integrert tom bestillingsskjerm i hovedmenyen og fra null-treff-siden. Lenken i hovedmeneyen er nå lagt først, men det kan hende at denne flyttes til en annen plassering i menyen
 • Flaggvisning i språkvalget
 • Visning av titler i flerbindsverk i låneoversikt/bestillinger
 • Informasjon om tilgjengelig Online er klikkbar til fulltekst/SFX
 • Diverse mindre feilrettinger

Vi oppfordrer til at dere tar en titt på den nye versjonen og funksjonaliteten slik at denne er kjent før vi setter dette i regulær drift. Endringene som BIBSYS har lagt til vil tidligst bli synlige i produksjonsversjonen etter 5/10 2014. Den nye versjonen fra leverandøren vil sannsynligvis bli utført den 12. eller 19 oktober. Vi vil sende ut informasjon om dette når det er avklart.

De som har gjort endringer i lokal CSS/stilark må sjekke at de endringene som er gjort ikke har påvirket posisjonering og lignende, og eventuelt justere CSS-filen til å håndtere endringene. Dette gjelder spesielt meldingsboksen og språkmenyen.

Dere finner lenke til testinstansene på denne siden:
http://www.bibsys.no/oria-systemtilganger/testinstanser-oria/

Hvis dere ikke ser de nye funksjonene BIBSYS har lagt til kan dere sjekke om dere i header.html-filene har en lenke til bibsys.js i testmappen (/BIBSYS_all/test/bibsys.js). Hvis du er usikker på hvordan du sjekker dette kan du ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte.

Før sommeren innførte vi en plasseringsfane i Oria for elektroniske dokumenter slik at det er lettere å se hvem som har et bestemt elektroniske tidsskrift/e-bok.

En del institusjoner har opprettet en egen avdelingskode for elektroniske dokumenter, men knyttet denne til et fysisk utlånssted for å håndtere bestillinger o.l. Denne tilknytningen førte til at det i Oria ser ut til at det er et bestemt utlånssted som «eier» alle elektroniske dokumenter.

Plasseringsfane før endring

Plasseringsfane før endring

Det har kommet ønsker om å kunne legge inn en egen tekst på disse dokumentene. Vi har derfor endret på konverteringereglene og hvis avdelingskoden inneholder teksten «/NETT» så vil vi bruke avdelingskoden istedenfor utlånsstedet på disse dokumentene.

Plasseringsfane etter endring

Plasseringsfane etter endring

For at dette skal fungere må alle institusjoner som har en avdelingskode som inneholder «/NETT» melde inn dette til BIBSYS Brukerstøtte slik at vi kan legge dette inn i Oria i oversikten over utlånssteder. Hvis ikke vil eksemplaret ikke bli skilt ut tilhørende institusjonen, men plasseres sammen med tilgjengelighet og plassering ved andre institusjoner.

Det vi trenger er følgende opplysninger:

 • Avdelingskode som inneholder «/NETT», eks: HIST/NETT, HIØ/NETT etc.
 • Ønsket visningsnavn på engelsk, bokmål, nynorsk og samisk. Hvis et av språkene mangler vil enten bokmål eller nynorsk-varianten velges.

Vi er nødt til å legge inn alle avdelingskoder før vi kan gjennomføre endringen. Vi ber derfor om at alle sender inn opplysningene så raskt som mulig og senest innen 12/9 2014. Etter denne datoen vil vi aktivere endringen og den vil få effekt etter første fullstendige re-indeksering av databasen.

Opplysningene sendes til BIBSYS Brukerstøtte (bibdrift@bibsys.no).

Vi har fått en del innspill etter at vi la ut informasjon i går og vi ser at den måten vi har løst det på har noen uheldige konsekvenser og medfører ekstraarbeid. Vi er også åpne for at vi kan ha tolket standarden feil.

Vi har derfor endret på plasseringen av medforfattere slik at de forfatterne som tidligere ble plassert i A2 feltet skal bli plassert i A1 feltet. Når vi eksporterer til EndNote så ser vi da at forfatterne samles i forfatterfeltet.

Denne endringen er foreløpig gjort på testversjonen. Vi vil gjøre dette på produksjon så raskt som mulig, men det krever en restart av systemet og vi må finne et gunstig tidspunkt.

Merk at det vil kunne komme forfattere/bidragsytere inn i forfatter-feltet som ikke skulle vært der, men vi antar at det er mindre arbeid å fjerne disse i de enkelte tilfellene enn å måtte flytte medforfattere hver gang.

Vi har fått en del henvendelser knyttet til eksport av medforfattere som i EndNote blir plassert i Editor/Serie-redaktør-feltet.

I Oria eksporterer vi hovedforfatter i AU-feltet i RIS-standarden, mens medforfattere blir plassert i A2-feltet som i henhold til standarden er: Secondary authors. Dette gjelder også hvis det er hovedinnførsel på tittel og forfatteropplysningene er plassert i 700-feltene.

Eksempel: Dokument med hovedinnførsel på forfatter (objektID: 931019729)
TI  – Pelsjegerliv
AU  – Ingstad, Helge 1899-2001

Eksempel: hovedinnførsel på tittel og bi-innførsler på forfatter (objektID: 123510104)
TI  – Med virkeligheten som lærebok: fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
A2  – Denizou, Karine 1960-
A2  – Høyland, Karin 1960-
A2  – Woods, Ruth 1966-
A2  – Christophersen, Jon

Dette mener vi er korrekt bruk av standarden (http://en.wikipedia.org/wiki/RIS_%28file_format%29). Nå er det slik at i Endnote så er visningstittelen på A2-feltet for bøker pr default satt til å være Series Editor.

Dette kan man endre på. Det gjøres ved å gå til Edit –> Preferences –> Reference types –> Modify reference types og gjøre endringer på visningsnavnet for secondary author til f.eks. author.

Man kan gjøre dette enten pr. reference type eller gjøre det gjeldende for alle.

I forbindelse med endringer i velkomstbrevene til nye låntagere har vi laget en påloggingsveiledning for Oria. Veiledningen foreligger i norsk (bokmål) og engelsk utgave. Dere finner disse på denne siden:
http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/soketjenesten-oria/hvordan-bruke-oria/

Det er satt inn en lenke til denne veiledningen i de nye velkomstbrevene.

Vi har også gjort en forbedring i påloggingslogikken knyttet til låntagere med flere låntager-id’er ved flere institusjoner slik at låntager-id’en som tilhører den Feide-ID’en man logger på med blir valgt forutsatt at nødvendig informasjon ligger på låntakeren. Tidligere kunne man i enkelte tilfeller få en låntaker-id fra en annen institusjon.

Dette er forutsetningene for pålogging i Oria:
Institusjoner som ikke bruker Feide
Låntakerne må velge BIBSYS som institusjon/tilhørighet. Dette må institusjonene opplyse sine låntakere om. Om man ikke ønsker dette er BIBSYS Feide-hotell en mulighet. Ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte for mer informasjon.

Institusjoner som bruker Feide

 • For brukere som har Feide-ID ved institsujonen må institsujonen sørge for at enten fødselsnummer eller Feide-ID er registrert i låntakerregisteret. BIBSYS kan være behjelpelig med å oppdatere låntakerregisteret basert på filer fra institusjonen. Vi må da ha en fil med låntaker-ID koblet til fødselsnummer og/eller Feide-ID.
 • For brukere som ikke har Feide-ID ved institusjonen må disse meldes inn til BIBSYS slik at vi kan eksportere disse til BIBSYS Feide-instans. De må da velge BISBYS som tilhørighet. Vi kan eksportere brukere basert på utlånskategori og/eller utlånssted/regsted.

Eksterne låntakere i låntakerkategori 7 er allerede eksportert og kan logge seg på ved å velge BIBSYS som tilhørighet.

MERK: Eksport av låntakere til BIBSYS Feide-instans skjer nattlig. Låntakere som importeres til BIBSYS låntagerregister basert på fil kan logge seg på når de får velkomstbrevet, men nye låntagere som registreres i skranken vil ikke kunne logge seg på Oria før påfølgende dag.

I april lanserte Ebsco en ny strategi for deling av metadata. I og med at en del Ebsco-baser ikke har vært delt med andre og dermed ikke søkbare direkte i Oria, spurte vi ExLibris, som er leverandør av Oria, hvordan dette ville få påvirkning på innhold i sentralindeksen og det som er søkbart i discoveryverktøyet.

Dette var svaret vi fikk:
«On April 18th EBSCO released their new policy on metadata sharing and technology collaboration by which some of their databases would be available for indexing by discovery services in return for technology collaboration. In the past couple of weeks we have actively solicited feedback on this EBSCO policy from a wide range of mutual customers. Based on this feedback and our own analysis of the specific databases included in the EBSCO offer, we have identified a significant gap between what EBSCO has offered and what customers license from EBSCO and would like to see indexed in Primo.

We have requested a meeting with EBSCO to reconcile this gap and reach an agreement that will allow customers to search the EBSCO content they subscribe to through Primo.

We aim to establish a long-lasting and balanced relationship with EBSCO to the benefit of our mutual customers, and will update you after our discussions with EBSCO.»

Vi håper at dette vil komme på plass relativt snart slik at Ebsco-materiale er tilgjengelig på lik linje med materiale fra andre leverandører.

Det har vært utfordringer knyttet til ytelse og respons fra Oria i perioder og vi opprettet derfor en support-sak for å få rettet opp dette en tid tilbake. I lys av at problemet har vedvart og flere av dere i den senere tid har meldt fra om dette, valgte vi å eskalere saken til høyeste nivå. Dette har fått fortgang i saken og leverandøren vil ta en gjennomgang av sine rutiner for å sikre at vi får best mulig support på våre support-saker.

Leverandøren har satt inn flere ressurser i feilsøkingen og mener nå at de har funnet en mulig årsak. De mener at dette er årsaken til at svartiden i perioder generelt sett er for lang og at plasseringsvisning på dokumenter med mange eksemplarer kan gå ut i feil. De jobber nå med å finne løsninger på problemet og vi regner med at dette vil være ordnet innen rimelig tid. Hvorvidt dette er tilstrekkelig og at de har funnet hele årsaken vil vise seg.

Det har blitt etterlyst mulighet for å kunne kommunisere institusjonene i mellom for å utveksle erfaringer. Vi har derfor opprettet et forum (Discovery) på http://forum.bibsys.no hvor man kan diskutere Oria og SFX. BIBSYS vil følge med på hva som diskuteres og bidra med svar og kommentarer ved behov, men det er først og fremst et forum hvor institusjonene drøfter aktuelle problemstillinger og deler beste praksis osv.  De primære informasjonskanalene fra BIBSYS vil være blogg og epost til kontaktpersonene for Oria, i tillegg til de «vanlige» kanalene; BIBSYS Nettsted og nyhetsbrev.

Dette gjelder primært de institusjonene som benytter Feide lokalt.

Vi har satt igang en eksport av alle låntagere med kategori 7 (eksterne brukere) fra Biblioteksystemet til den delte Feide-instansen.

Dette betyr at disse låntagerne kan logge seg på Oria ved hjelp av låntagerid’en sin og et passord ved velge BIBSYS som institusjon når de logger på.

Hvis de har et passord fra BIBSYS Ask fra før skal de kunne bruke dette videre, men hvis de ikke har, eller bytter passord, må de bestille et nytt passord fra denne siden: https://secure.bibsys.no/FeideBrukerPassord/

Det er opp til institusjonen å informere disse brukergruppene om at de må velge BIBSYS som institusjon. Rutine for å bestille/endre passord er beskrevet i denne veiledningen: http://www.bibsys.no/wp-content/uploads/2014/05/Hvordan-bestille-eller-endre-passord-i-BIBSYS-Feide.pdf

Det kan fortsatt være enkelte brukergrupper som ikke har Feide-tilknytning, selv om institusjonen benytter Feide, eller ligger i låntagerkategori 7. Et eksempel på dette kan være sykehusansatte. Vi vil etablere rutiner for å kunne hente ut låntagere basert på en låntagerkategori og/eller bestillingssted. Det betyr at en institusjon kan definere kombinasjoer av låntagerkategori og bestillingssted som ikke er fanget opp av de vanlige pålogginsgrutinene og få disse brukerne eksportert til den delte Feide-instansen.

Det har vært en «bug» i Primo som har gjort at søk fra eksterne søkebokser har gitt flere treff enn om man søkte direkte i Oria. Dette har blitt rettet og eksterne søkebokser gir nå samme resultat som om du søker direkte i Oria.

Alle som ønsker det kan lage en søkeboks mot sin instans av Oria. Ved å bruke denne nettsiden kan alle generere en html-kode som kan settes inn på institusjonens nettsider:
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/sokeboks/sokeboks.php

Dette er helt vanlig HTML-skjema, men det kan være publiseringsverktøy som setter ulike lokale begrensninger. Det er også mulig å lage en søkeboks som ikke bruker javascript.

Det kan hende at når man tester søkeboksen (kan gjøres direkte fra søkeboksgenerator-siden) at man får feilmeldingen «En uventet feil har oppstått». Ta da kontakt med BIBSYS Brukerstøtte (support@bibsys.no) så skal vi aktivere denne muligheten for denne instansen.