Header

Hjelp til oversetting

april 9th, 2013 | Posted by Anita Ellerås in Generelt - (9 Comments)

Vi trenger hjelp til oversetting!
I Primo finnes en ‘browse’ funksjonalitet. Se denne siden for eksempel på browsing.

Hvordan oversetter man ‘browsing’ i denne settingen? Man kan altså ‘browse’ bl.a. via tittel, forfatter, emne og hyllesignatur.

I Ordnett.no finnes følgende oversettelse på ‘browse’:

1  (overført)gå rundt og kikke (i butikker e.l.)
2 bla gjennom, lese gjennom, skumlese
3  (EDB) lese, bla gjennom, se på innholdet i en/flere filer

Vi trenger tips til hvordan vi oversetter følgende:
browse
browse search
browse by author
browse by subject
please select browse field
no browse records found

Gode forslag mottas med stor takk! 🙂

Implementasjon av utlånsstatus i Primo

april 4th, 2013 | Posted by in Teknisk - (4 Comments)

Utlånsstatus via RTA plugin

For å få vist oppdatert utlånsstatus i Primo har BIBSYS implementert en RTA-plugin (RealTimeAvailability-plugin) som skal kjøre i Primo.  Denne plugin henter oppdaterte utlånsstatuser for alle eksemplarene som tilhører et dokument.

Som løsning på integrasjonen har BIBSYS implementert en tjeneste som leverer utlånsstatus for eksemplarer i BIBSYS Biblioteksystem. Tjenesten mottar et objektid og svarer med utlånsstatus for alle tilhørende eksemplarer. Svaret er pakke inn med JSON.

Spesifikasjon av tjenesten finns på: http://alfa-a.bibsys.no/services/html/availabilityService.html

og betaversjon av tjenesten er tilgjengelig på http://alfa-a.bibsys.no/services/json/availabilityService.jsp?id=112749968&ts=1349703377723

Eksempel på svar fra AvailabilityService:

{"list": {
 "documents": [
  {
   "bibcode": "xp",
   "objektId": "112749968",
   "status": "0",
   "dokId": "12xp02958"
  },
  {
   "bibcode": "c",
   "objektId": "112749968",
   "status": "0",
   "dokId": "11c068541"
  },
  {
   "bibcode": "d",
   "objektId": "112749968",
   "status": "4",
   "dokId": "11d037988"
  },
  {
   "bibcode": "ug",
   "objektId": "112749968",
   "status": "0",
   "dokId": "12ug01037"
  }
 ],
 "totalHits": 4,
 "responseTime": 68
}}

Vi har fått en del spørsmål om hvordan prosessen frem mot valget av Ex Libris har vært, så jeg skal kort oppsummere hvordan vi har jobbet.

BIBSYS begynte arbeidet med kravspesifikasjonen for nytt Discovery-system sommeren 2012. Det ble opprettet en ekstern arbeidsgruppe med deltagere fra UIO, UIB, NTNU, UIT, HIST og NHH som har bistått BIBSYS i denne prosessen. Gruppens mandat var blant annet å kvalitetssikre innholdet i kravspesifikasjonen for å sikre at institusjonenes krav ble ivaretatt. Gruppen bestod av både teknisk og bibliotekfaglig personale, og hadde til sammen en sterk faglig plattform. I løpet av høsten hadde gruppen to intensive workshops, og i desember var kravspesifikasjonen til nytt discovery-system ferdig.

I februar i år startet arbeidet med testing og evaluering av systemene. Fire av deltagerne som bistod med kravspesifikasjonen fortsatte i en testgruppe, i tillegg til to nye deltagere. BIBSYS deltok også med bibliotekfaglig personale. Under testingen var det viktig for oss å ha fokus på at systemet er for sluttbrukerne, og deltagerne i testgruppen som alle var bibliotekpersonale, ble valgt ut i fra deres tette kontakt med sluttbrukere i sitt daglige arbeid.

Testgruppen deltok på leverandørenes demo av systemene, i tillegg til intensiv testing på egen hånd. På forhånd hadde vi utarbeidet flere ‘use-caser’ som ble brukt som grunnlag for testingen. Det ble laget testskjema og det ble gitt poeng med begrunnelse, og vi avsluttet med en workshop hvor gruppen samstemt konkluderte med at Ex Libris ga det beste resultatet av testingen.

Parallelt med at testgruppen testet systemene, jobbet BIBSYS med evaluering av de skriftlige svarene fra leverandørene. Systemene ble evaluert etter følgende tildelingskriterier:

  • Kommersielle betingelser inkl. pris
  • Innhold og dekning
  • Funksjonalitet inkl. praktisk testing
  • Tillit til leveranseevnen

Hvert av disse punktene ble inndelt i underpunkter, og hver av disse fikk poeng ut i fra hvordan de tilfredsstilte kravene. Ex Libris kom best ut på alle tildelingskriteriene, og fikk dermed høyest totalscore, og ble valgt som leverandør av discovery-system for Biblioteksystemkonsortiet.

Samarbeidet med de eksterne arbeidsgruppene har fungert veldig bra, og gjør at vi er trygge på at både arbeidet med kravspesifikasjonen og evalueringen av systemene er tatt hånd om på best mulig måte. Det er av stor verdi at vi i slike prosesser kan benytte kompetanse fra de som jobber ‘ute i felten’. Vi håper å kunne benytte tilsvarende arbeidsgrupper i flere prosjekter fremover.

Under BIBSYS Brukermøte 12. og 13. mars ble Ex Libris presentert som leverandør av det nye gjenfinningssystemet (Discovery and Delivery tool) for sluttbrukerne. Påloggingsmekanismen for dette systemet baserer seg på FEIDE. BIBSYS er klar over at det er flere institusjoner som pr i dag ikke har tatt i bruk denne autentiserings-mekanismen.

BIBSYS vil imidlertid sørge for at alle brukere som er tilknyttet et BIBSYS-bibliotek vil kunne logge seg på Discovery-verktøyet. Vi arbeider med en kortsiktig løsning som vil brukes mot Discovery og en mer permanent løsning for det nye biblioteksystemet. Se dokumentet nedenfor for mer informasjon.

Brev om pålogging for brukere av discovery

På BIBSYS Brukermøte ble det kunngjort at ExLibris’ Primo er valgt som discovery-verktøy, og etter planen skal Primo være klar til bruk 1. juni i år. For å få en kort innføring i Primo kan du se på Ex Libris’ produktside.

BIBSYS vil levere et standard oppsett av Primo, men systemet kan konfigureres på mange måter så tjenesten blir mest mulig tilpasset hvert enkelt bibliotek sine behov. Ta gjerne en titt på ulike Primo-installasjoner på nettet for å få et innblikk i ulike oppsett. University of Birmingham har f.eks. valgt å lage én enkel søkeboks som søker i alt tilgjengelig, mens andre bibliotek har valgt en helt annen løsning. Her finner du ei liste over ulike Primo-installasjoner som kan gi en pekepinn på hvilke muligheter som finnes.

 

BIBSYS er i ferd med å implementere et Discovery system for Bibliotekkonsortiet. Denne bloggen vil være en kilde til informasjon om innføringen av Discovery, og vi oppfordrer til gjensidig kommunikasjon ved at dere ute i bibliotekene kommer med innspill, kommentarer, spørsmål osv.