Sist helg ble Oria oppdatert til en ny versjon. Høydepunktene fra denne oppdateringen er:

  • Navigasjon i siteringer. Det har kommet noen nye knapper i grensesnittet som gir deg treff på poster som siterer postene du har funnet eller poster som er sitert av posten du har funnet.
  • Sorteringsfelt på eldste først. Vi har lagt inn dette pr idag som et lokalt felt for poster fra Bibliotekbasen, men dette vil nå også gjelde for poster fra Sentralindeksen. Krever en re-indeksering før det er klart til bruk på lokale poster.
  • Oppdatert versjon av det nye grensesnittet

Hvis du vil ta en sniktitt på det nye grensesnittet kan du bruke denne lenken (fungerer best i Chrome):
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=[INSTITUSJONS-KODE]

Eks: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBO

De som vil se detaljer om den nye versjonen kan se på dokumentasjonen på denne lenken:
http://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Release_Notes/2016/03May_2016

Metadatakvaliteten på NORART-postene i Oria har blitt forbedret. Opprinnelig var informasjon om årgang, volum, nummer og sidetall registert som tekst i et enkelt felt i NORART. Dette førte til at postene ikke hadde disse opplysningene som annet enn en tekstlig note. BIBSYS har sammen med Ex Libris analysert innholdet i dette feltet og laget regler for hvordan tolke og hente ut de enkelte opplysningene om sidetall, årgang, nummer etc.

Postene i sentralindekseni Oria er nå oppdatert og informasjonen er lagt inn i de korrekte feltene. Fordelene med dette er at eksporten til referanseverktøy blir mer korrekt og oppslag mot lenketjeneren blir bedre. Dette gjelder for den store majoriteten av postene, men det var ikke alle det var mulig å lage regler for å hente ut informasjonen.

BIBSYS-konferansen presenterte vi lenkegeneratoren som gjør det mulig å lage faste lenker/søk inn mot Oria. Disse lenkene kan brukes på fagsider og i andre sammenhenger der man ønsker å søke fra eksterne nettsider inn mot Oria.

Lenkegeneratoren hjelper til med å sette opp lenker med riktig syntaks. Merk at dette er en beta-tjeneste og at lenkene må sjekkes før de publiseres. Enkelte kan oppleve at man får en feilmelding i Oria når man går inn på lenkene. Meld i fra til BIBSYS Brukerstøtte så fikser vi dette.

Du finner lenkegeneratoren her.

Dette er noen eksempler på bruk av søk inn mot Oria:
Europakart som bruker geografiske emneord

Navigasjon i Samiske klassifikasjon (Løøv)

Vi har gjort en del endringer på konverteringsreglene for postene i Oria. Vi har gjort følgende:

  • Lagt til utvidet merking av elektroniske tidsskrift og bøker slik at poster merket med s = electronic eller o = online blir oppfattet som elektroniske. I BIBSYS-marc ble alt merket som s = electronic.
  • Lagt inn en note i detaljert visning om hvem som har abonnement på et elektronisk tidsskrift. Dette kommer ellers ikke tydelig frem i Oria eller Alma. Gir en indikasjon om hvem som har tilgang
  • Rettet i lenking mellom overordnet og underordnet post for analytter. Det gjenstår fortsatt noe arbeid knyttet til lenking mellom tidsskrift (fortsettelse av/fortsetter som)
  • Mikroform og Manuskript er lagt til som nye materialtyper i avansert søk og som avgrensingsmulighet i fasetten for materialtype
  • Alle Dewey-koder på posten blir vist og Dewey-kode fra Nasjonalbiblioteket blir særskilt merket
  • Lagt til en ny fasett for Litterært nivå og målgruppe. Fasetten gir avgrensingsmulighetene Faglitterært, Skjønnlitterært, barne-/ungdomslitteratur og Udefinert. De som ikke ønsker denne fasettene kan skjule denne ved å legge inn en regel i stilarket for facet_target_audience (se dette blogginnlegget: http://discovery.bibsys.no/2013/11/18/skjuling-av-uonskede-fasetter/)

I forbindelse med overgangen til Alma ble det i Oria aktivert en dedupliseringsprosess som slår sammen poster basert på likhet i tittel, forfatter og utgivelsesår. Dette ble satt som en forutsetning når man tok i bruk Alma. Denne funksjonen var ikke aktivert når vi brukte det forrige biblioteksystemet.

Som et resultat av denne prosessen blir trykt og elektronisk post slått sammen til en post i Oria. Denne posten representerer da både trykt og elektronisk utgave. Postene er også delt av konsortiet så det er tilstrekkelig at det finnes noen som har trykt utgave i konsortiet for at dokumentet skal bli merket som trykt bok, på samme måte som den blir merket som elektronisk hvis det er noen i konsortiet som har et elektronisk abonnement. Det vil si at dokumentet teller som et innslag i fasettverdien for både trykt og elektronisk bok.

Dette innebærer at hvis din institusjon har trykt utgave og brukeren avgrenser til e-bøker så vil denne posten bli inkludert i trefflisten selv om din institusjon ikke har fullteksttilgang på denne. Du vil ikke få fanen «Vis fulltekst» på dokumentet, men bo0ken vil være med i trefflisten. Det samme vil skje hvis brukeren avgrenser til trykte bøker. Da vil dokumenter der dere kun har tilgang elektronisk bli inkludert så lenge noen i konsortiet har ett trykt eksemplar.

Merk at fanen «Finn og bestill» alltid vil vises på postene der det finnes et trykt eksemplar i konsortiet uavhengig om din institusjon har et trykt eksemplar eller ikke. Dette er for å åpne opp for å kunne legge inn lånebestillinger og for å se hvem som har trykt utgave.

Noen av de elektroniske postene i Alma var merket som elektroniske på en annen måte enn de postene som kom fra Bibliotekbasen. Vi har oppdatert konverteringsreglene slik at det nå tas hensyn til dette slik at alle elektroniske tidsskrift eller bøker fra Alma som er kodet som elektronisk blir merket som dette i Oria.

Det er positive effekter ved denne sammenslåingen av poster, samtidig som vi ser at det også er noen negative effekter. Dette vil bli diskutert på neste møte i arbeidsgruppen for Oria og det vil bli vurdert om vi skal gjennomføre noen tester på kursmiljøet for å se hvilke effekter det har å deaktivere dedupliseringen.

Vi har gjort en endring i Oria som gjør det lettere å bestille fjernlån. Det er ikke lenger nødvendig å logge seg på den Oria-instansen som du ønsker å bestille fra. Du kan nå bestille direkte fra den generelle Oria-instansen (oria.no).

Det vil også bli lettere å se beholdning for trykte tidsskrift for hvert enkelt bibliotek og du slipper å skifte instans for å finne ut hvilken beholdning de har. Beholdning på elektroniske tidsskrift blir fortsatt ikke vist.

Informasjon og oppdatert veiledning for fjernlån via Oria finner dere på denne nettsiden (http://www.bibsys.no/fjernlan).

Vi arbeider fortsatt med den nye fjernlånsprotokollen (NCIP) og muligheten for å kunne bestille fra Oria slik at dette kommer inn som en bestilling i Alma og i det lokale biblioteksystemet. Vi vil legge ut mer informasjon når dette er på plass.

Oppdatert veiledning for fjernlån for bibliotek utenfor konsortiet

Når de bibliografiske postene ble overført til Alma fikk de nye «objektID» i Alma. Det betyr at lenker som slår opp på et bestemt objektID i Oria ikke vil få treff da posten har fått en ny hoved-ID (Alma MMS-ID). De gamle objektID’ene er gjort søkbare i Oria så det er mulig å få treff ved å endre søkesyntaksen/strukturen på lenken.

Lenker på formen:

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS121583228&vid=XXXX

eller

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/XXXX:default_scope:BIBSYS_ILS121583228

vil ikke lenger gi treff.

Lenkene må endres til å være på denne formen:

http://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=XXXX&vid=XXXX&search_scope=default_scope&query=lsr09,contains,YYYYYYYYY

der XXXX byttes ut med kortformen til Oria-instansen i store bokstaver og YYYYYYYYY byttes ut med det gamle objektID’et.

Eventuelt kan man bruke denne lenkesyntaksen:

http://www.oria.no/?sokeindeks=lsr09&vid=XXXX&search=YYYYYYYYY

Vi har oppdatert bokmerket som gir en lenke til marc-visningen for poster fra Alma. De som har lagt inn dette bokmerket må redigerere dette og bytte ut lenken, med lenken som er gjengitt under.

Kopier og lim inn:

javascript:void((function(){$("td.EXLThumbnail,td.EXLSummary").addClass("showMeRecIdsPlease");$t=$("td.EXLThumbnail");var%20j=$t.length;for(var%20i=0;i<=j;i++){if%20(typeof%20$("td.showMeRecIdsPlease:eq(0)%20a").attr("id")%20!==%20typeof%20undefined%20&&%20$("td.showMeRecIdsPlease:eq(0)%20a").attr("id")%20!==%20false)%20{$id=$("td.showMeRecIdsPlease:eq(0)%20a").attr("id");%20if($id.indexOf("BIBSYS_")%20>%20-1){$id%20=%20$id.replace("BIBSYS_ILS","");$("td.showMeRecIdsPlease:eq(1)").prepend("<p><a%20target=_blank%20href=https://bibsys.alma.exlibrisgroup.com/view/sru/47BIBSYS_NETWORK?version=1.2&operation=searchRetrieve&recordSchema=marcxml&query=alma.all_for_ui="+$id+">Vis%20MARC-post:%20"+$id+"</a></p>");};%20$("td.showMeRecIdsPlease:lt(2)").removeClass("showMeRecIdsPlease");}}})())

Se det tidligere blogginnlegget om marc-bokmerket for flere detaljer

Nå er BIBSYS Ask faset ut og alle forespørseler mot Ask blir nå redirigert til Oria. Redirigeringen baserer seg på det som er beskrevet i dette blogginnlegget:

http://discovery.bibsys.no/2015/10/12/utfasing-av-bibsys-ask-test-av-redirigering-til-oria/

Minner også om at Oria blir satt i read-only-mode på fredag. Dette innebærer at det ikke er mulig å logge på, bestille lån/kopi eller fornye bøker o.l.

Når institusjonen er live med Alma vil brukerne bli sendt videre til den nye instansen av Oria som er åpen for pålogging med all funksjonalitet aktivert.

I forbindelse med overgangen til nytt biblioteksystem for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium vil BIBSYS Ask bli faset ut og Oria vil ta over som søkegrensesnitt. Dato for utfasingen er ikke endelig bestemt, men det vil skje før den 15/11.

Da det er mange som har laget ulike lenker til BIBSYS Ask har vi lagt inn ulike redirigeringer som vil tolke hensikten med de ulike lenkene til BIBSYS Ask og oversette dette til relevante lenker inn mot Oria. Redirigeringen vil basere deg på de prinsippene som er definert i det dokumentet som dere finner på denne lenken:
http://discovery.bibsys.no/files/2015/08/Redirigering-av-lenker-til-BIBSYS-Ask-til-Oria-informasjon.pdf

I forbindelse med dette har vi satt opp en enkel tjeneste som gjør det mulig å teste hvordan en lenke til Ask vil bli redirigert. Dere kan teste re-dirigeringen her:
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/ask_redir/ask_redir_test.php

Merk at hvis du befinner deg på en IP-adresse utenfor konsortiet så vil du få en mellomskjerm der du må velge i hvilken instans av Oria du vil søke i.

Selv om redirigeringen gir gode søk inn mot Oria bør eventuelle lenker til BIBSYS Ask byttes ut på sikt. Det er tatt med informasjon om hvordan du kan sette opp slike søk mot Oria i dokumentet som er beskrevet over.

Mange institusjoner benytter BIBSYS Ask til å bestille fjernlån. Vi vil derfor om ikke så altfor lenge sende ut informasjon om hvordan bibliotek utenfor konsortiet kan bestille lån via Oria.