Header

Systemoppdateringen forrige helg var vellykket. Det mest synlige for sluttbrukeren i denne nye versjonen er at årstallsavgrensingen nå skal ta utgangspunkt i de faktiske valgte årstallene istedenfor å «oversette» dette til tidsepoker som ble gjort tidligere. Det er også gjort rettelser i forbindelse med innhenting av utlånsstatus ved bruk av permalenker.

I forbindelse med systemoppdateringen har vi lagt inn noen flere endringer/forbedringer:
Vi har justert på FRBRiseringen av postene slik at det nå kun er poster med samme visningstype som blir samlet. For eksempel ble lydbøker og bøker samlet i en gruppe tidligere. Nå blir lydbøker og bøker gruppert hver for seg. Se eksempel under. Vi har også gjort en endring slik at ikonet for FRBRiserte poster skal synliggjøre hva slags amteriale som er samlet, fremfor et generisk «flere-versjoner»-ikon.

Eksempel: FRBRisering før endringen:
FRBR før
Lydbok og bok samlet i samme gruppe:
lojale_old

FRBRiseringen etter endring: Lydopptak og bok hver for seg:
lojale_ny

Eksempel: Endring i ikon for flere versjoner:
divergent_ny_felles

Vi har også rettet en feil som presenterte språk etterfulgt av kode i detaljert visning ved bruk av permalenker.

Det er opprettet en indeks for søk på utgivelsessted. Denne vil bli lagt inn om ikke alt for lenge.

Vi har også gjort forbedringer i forbindelse med kopibestillingsskjemaet. Det kommer et eget blogginnlegg om dette i løpet av uken. Stikkord er smitting mellom poster, EISSN og volume/nummer.

Norart er nå tilgjengelig som en søkekilde i Oria, men for at artiklene skal komme frem på trefflisten kreves det at artiklene tilhører et tidsskrift som er aktivert i lenketjeneren.

BIBSYS arbeider med å etablere en pakke som skal legges inn i SFX slik at tidsskriftene enkelt kan aktiveres og brukeren får en lenke til tidsskriftets arkivside. Vi har analysert SFX og Norsk periodikafortegnelse og funnet ca 170 lenker til tidsskrift som vi ser nærmere på. I tillegg har vi lenker til ca 230 tidsskrift som vi er mer usikre på og her trenger vi hjelp fra konsortiet til å finne ut om tidsskriftet har lagt ut fulltekst åpent tilgjengelig på nett.

Vi har derfor laget en enkel nettside der vi håper at dere vil sjekke lenkene til tidsskriftet og angi om det finnes en arkivtilgang eller ikke og om arkivet eventuelt ligger på en annen nettadresse enn den vi har. Vi håper at vi sammen kan komme igjennom listen i løpet av sommeren og at vi kan få aktivert pakken i lenketjeneren i løpet av august

Se denne veiledninger for hvordan man sjekker et tidsskrift.

Lenke til tidsskriftsoversikten.

OPPDATERING: Alle tidsskrift er kartlagt. Takk til alle som bidro 🙂

Norart er nå tilgjengelig som en søkekilde i Oria. Dette innebærer at ca 550.000 artikler fra 460 norske og nordiske tidsskrift er lagt til i sentralindeksen. Dette vil bidra til å styrke den nordiske dekningen av artikler i Oria. Norart må aktiveres lokalt av hver enkelt institusjon. Dette gjøres ved å følge veiledningen som er lagt opp i BIBSYS Cloud. Hvis dette gjøres før torsdag så skal Oria returnere treff fra Norart førstkommende mandag.

Merk at trefflisten i Oria blir filtrert basert på den beholdningen som er registrert for institusjonen i SFX (lenketjeneren). Det betyr at hvis artikkelen kommer fra et tidsskrift som ikke er aktivert i SFX så vil ikke artikkelen vises før man klikker på «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)» i venstre kolonne, eller tidsskriftet blir aktivert i SFX.

Vi vil legge til rette for at flere tidsskrifter kan aktiveres (dette vil være tidsskrifter som har åpen fullteksttilgang til artikler på nettet), men for å gjøre dette trenger vi hjelp fra konsortiet til å identifisere hvilke tidsskrift dette gjelder. Vi vil derfor invitere til en dugnad på dette området gjennom sommeren og vil komme med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte om du ikke får aktivert Norart som søkekilde.

Oppdatering: Se nytt blogginnlegg om redirigering av lenker fra BIBSYS Ask til Oria: http://discovery.bibsys.no/2015/08/21/redirigering-av-lenker-fra-ask-til-oria/

I forbindelse med overgangen til Alma vil BIBSYS Ask bli faset ut. For å forberede sluttbrukerne på dette vil vi i løpet av neste uke legge ut en melding i BIBSYS Ask om at tjenesten vil bli faset ut og at Oria vil være den nye søketjenesten.

Teksten i meldingen vil være:
«BIBSYS Ask er erstattet av Oria og vil bli faset ut i november 2015. Kontakt ditt bibliotek hvis du har spørsmål.
BIBSYS Ask is replaced by Oria and will be phased out in November 2015. Contact your library if you have questions.»

Lenker til Oria

Vi oppfordrer alle til å enten skifte ut eksisterende lenker og bokmerker på sine nettsider til å gå mot Oria istedenfor Ask, eller å begynne å kartlegge i hvilket omfang man lenker til Ask slik at man er forberedt når vi nærmer oss utfasingen.

Lenke til din Oria-instans finner du på denne siden.

Det er mulig å sette opp en lenke direkt til et dokument i Oria ved å benytte denne syntaksen:
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS[OBJEKTID]&vid=[KORTFORM]
[OBJEKTID] erstattes med objektid til dokumentet og [KORTFORM] erstattes med kortformen til biblioteket i Oria (du finner denne ved å se på url’en når du går til Oria). Merk at objektid’et kan bli endret i forbindelse med overgangen til Alma.

Man kan sette opp enkle søk mot Oria på denne formen:
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=[KORTFORM]&vid=[KORTFORM]&search_scope=default_scope&query=any,contains,[SØKEUTTRYKK]

Eventuelt: http://www.oria.no?search=[SØKEUTTRYKK] (velger Oria-instans basert på IP-adresse)

Informasjon om hvordan man lager en søkeboks til Oria finner du på denne lenken.

Ny i Oria?

Hvis din institusjon ikke har tatt i bruk Oria ennå vil vi anbefale å starte med veiledningen: Startveiledning for å ta i bruk Oria og SFX.

denne siden finner dere veiledninger beregnet på sluttbrukeren med tanke på pålogging og bruk av Oria.

Hvis dere har noen spørsmål ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte (support@bibsys.no)

Melding om utfasing i BIBSYS Ask

Melding om utfasing i BIBSYS Ask

Oria ble re-indeksert i helgen for å konvertere postene basert på de siste endringene i konverteringsreglene. Det mest synlige er at emneord registrert i 687 blir vist i detaljert visning sammen med andre emner og gir mulighet for å klikke og videresøk på valgt emne.

Det ble også gjort noen andre mindre justeringer.

I forbindelse med forberedelse med overgang til Alma så gjøres det en hel del endringer med tanke på hvordan emneord og klassifikasjon konverteres før eksporten til Alma. Oria får poster på samme format som postene som skal eksporteres til Alma og vi tar høyde for og endrer behandlingen av postene i Oria tilsvarende slik at de skal stemme overens med det som kommer fra Bibliotekbasen.

Det kan imidlertid være noen tilfeller der endringer i konverteringen ikke blir fanget opp. Dette vil i så fall gi seg utslag i at du ikke finner igjen et forventet emneord på en post i Oria, eller at du ikke får treff på de postene du forventer når du søker på et emneord. Dette er da ikke en feil i Oria, men skyldes at postene i Oria ikke har blitt konvertert riktig. Hvis dere kommer over slike tilfeller så ta kontakt med oss så skal vi se på hva som ligger bak og justere konverteringen.

Vi har tidligere beskrevet Ebscos strategi og deling av metadata og at Ex Libris har hevdet at de ikke får tilgang til sentrale databaser og at det er årsaken til at de ikke har kommet til en enighet om utveksling av metadata og tilgang til de ulike systemene. Det er sikkert flere sider ved denne saken, men faktum er at det er sentrale baser som ikke er tilgjengelig i sentralindeksen som en følge av dette.

Ex Libris har gjennomført en sesjon om åpenhet rundt data og status rundt Ebsco. Presentasjonen fra denne sesjonen er lastet opp i BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no). I denne sesjonen kom det frem at det er disse databasene som Ex Libris ikke får tilgang til med den gjeldende metadata-strategien:

3rd party A&I Databases via Ebsco

 • ATLA Religion database with serials (and other variants)
 • RILM Abstracts of Music Literature
 • RISM International Inventory of Musical Sources
 • RIPM – Retrospective Index to Music Periodicals
 • EconLit
 • Philosophers Index
 • Avery Index
 • Inspec
 • PsycINFO

EBSCO A&I Databases

 • CINAHL
 • Historical Abstracts
 • SPORTDiscuss
 • SocINDEX*
 • Music Index Online
 • Art Index
 • American History and Life
 • LISTA
 • LGBT Life
 • Humanities International Index*
 • Social Science Abstracts
 • Communication Abstracts

* EBSCO tilbyr full-tekst-versjon av disse databasene

På bakgrunn av dette oppfordrer vi alle til å sette press på Ebsco om at de skal tilgjengeliggjøre (alt) materiale for andre, og eventuelt vurdere alternativer der det er mulig.

Når vi tar i bruk Alma som biblioteksystem så er det Alma som vil være det systemet Oria baserer seg på med tanke på bibliografiske data, lån, bestillinger o.l. Mye vil være det samme, men noen forskjeller. Det aller meste av funksjonaliteten vil være tilgjengelig, men kanskje på en litt annen måte.

Noen hovedforskjeller

 • Tettere integrasjon mellom Alma og Primo (Oria)
 • SFX blir erstattet av en intern lenketjener i Alma
 • Plasseringsfanen blir erstattet med en mer utfyllende bestill-fane (Bestill inneholder både lokalisering og bestilling)
 • Bedre funksjonalitet for å lokalisere/bestille noe man ikke har funnet
 • Integrert heftevisning/-bestilling
 • Pålogging vil kun være basert på Feide og det er en forutsetning at Feide-id er registrert på låntakeren

Skjermbildene nedenfor viser litt av det som blir nytt i Oria. Merk at tekstene vil bli oversatt og kanskje hete noe annet enn på skjermbildene.

Det vil også være andre forskjeller enn det som er dekket her.

Skjermbildene er hentet fra presentasjonen som ble holdt under BIBSYS-konferansen. Du finner opptak av sesjonen og presentasjonen på konferansens nettsider.

Lysbilde37


 

Lysbilde41 Lysbilde42


Lysbilde42

Som dere har fått med dere så har det vært flere angrep mot webserveren til BIBSYS de siste dagene, med de alvorligste tilfellene i går. Dette har ført til at webserveren har blitt overbelastet og ingen tilkoblinger inn eller ut har fungert så lenge angrepet varte. I og med at Oria henter html-filer og stilark fra vår webserver samt kommuniserer med biblioteksystemet ble også Oria rammet av dette.

Det er iverksatt tiltak som skal hindre at serveren blir overbelastet på nytt. Det ser foreløpig ut til å fungere, men pr nå kan det se ut til at konsekvensen er at pålogging, og uthenting av lån og bestillinger går veldig tregt og i enkelte tilfeller kommer ikke lån eller bestillinger opp. Vi arbeider med dette, men har foreløpig ingen indikasjon på når dette vil være tilbake til normalen. Vi har lagt ut en melding i Oria til sluttbruker om at det er utfordringer med lån og bestillinger.

Vi beklager de ulempene dette medfører, men vil samtidig presisere at dette ikke er knyttet til Oria som applikasjon eller produkt. Årsaken ligger utenfor Oria, men oria blir desverre påvirket av dette.

Søkekilder er de informasjonsressursene som Oria søker i for å finne relevante treff basert på det sluttbrukeren søker på. Søkekildene kommer i tillegg til treff fra biblioteksystemet.

Grovt sett består en søkekilde av tre nivåer (for enkelhets skyld fokuserer vi på e-tidsskrifter):

 • Pakke
 • Tidsskrifter som inngår i pakken
 • Artikler som står i tidsskriftene

I søkekildeaktiveringen aktiverer man kun på pakkenivå, mens man i lenketjeneren aktiverer både pakke, service og selve tidsskriftene (da enkeltvis eller alle tidsskriftene som inngår i en pakke). For at sluttbrukeren skal få treff på en artikkel må den potensielt relevante artikkelen stå i et tidsskrift som er aktivert i lenketjeneren, og tidsskriftet må inngå i en pakke som er aktivert som en søkekilde. MERK: du kan få treff på artikler som er indeksert basert på metadata fra en pakke, mens man i lenketjeneren får lenker til fulltekst fra en annen pakke.

Eksempel: et tidsskrift inngår i en pakke fra leverandør A og er aktivert som søkekilde i Oria. Det samme tidsskriftet er også tilgjengelig i fulltekst fra leverandør B og aktivert i lenketjeneren. Når sluttbrukeren finner en artikkel fra dette tidsskriftet kommer metadata fra leverandør A, mens man får lenker til fulltekst fra leverandør B. Det er dette som er tilfelle med mye EBSCO-materiale. Det er indeksert basert på alternative kilder, men man får lenker til EBSCO om man har abonnement hos disse og EBSCO-pakkene er aktivert i lenketjeneren.

Søkekildene kan deles inn i tre kategorier:

 1. Kilder som er åpne for søking for alle
 2. Kilder som krever abonnement for å søke
 3. Gratisressurser (Open Access)

BIBSYS aktiverer alle søkekilder som tilhører den første kategorien på vegne av konsortiet. Treff fra disse kildene blir filtrert gjennom lenketjeneren slik at man kun viser artikler som man har fullteksttilgang til

Kilder som krever abonnement for å søke må aktiveres lokalt av hver enkelt institusjon og da kun av de som har tilgang til denne ressursen. Disse treffene blir også filtrert gjennom lenketjeneren så det er viktig at tidsskriftene/pakkene også er aktivert i lenketjeneren.

Gratisressurser må også aktiveres lokalt hvis man ønsker å søke i disse. Treffene fra disse kildene blir ikke filtrert i lenketjeneren og vises uansett. Ved innføringen av Oria ble alle gratisressurser aktivert lokalt for alle institusjoner og man må lokalt gå igjennom og velge bort de man eventuelt ikke ønsker å søke i. Det finnes noen kilder som er merket om gratis, men der den reelle tilgangen til fullteksten krever abonnement. Om man kommer over slike kilder bør de deaktiveres hvis man ikke har tilgang.

Det har kommet innspill på at man får veldig mange treff i trefflistene i Oria. Mye av dette skyldes at man søker i et enormt stort antall potensielle artikler (sentralindeksen inneholder ca 1 milliard poster), mens noe skyldes at enkelte kilder medfører støy. På generelt grunnlag anbefaler vi disse tiltakene:

 • Hold lenketjeneren oppdatert
 • Vurder de gratisressursene som er aktivert
 • Meld inn til BIBSYS Support om noen kilder aktivert på overordnet nivå kun bidrar til støy

Skisse som viser inndelingen av sentralindeksen:

Oria_sentralindeksen

 

Den blå sirkelen er når filtreringen gjennom lenketjeneren er aktivert, mens den lysebrune sirkelen er når denne filtreringen er deaktivert. Sluttbruker kan velge å slå av filtreringen ved å bruke avkrysningsboksen til venstre for trefflisten og huke av for «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)».

Stabilitet og responstid for Oria har vært hovedfokuset det siste året. Stabiliteten og responstiden har ikke vært som ønsket og forventet og det var f.eks. to alvorlige tilfeller av utilgjengelighet i august og responstiden her generelt vært for lang.

I kontrakten for Oria har vi stilt en del krav til nivået på oppetid og responstid. Oppetiden skal være på 99,5% eller bedre over en tre måneders periode. 0,2 % nedetid i løpet av en måned utgjør ca 45 minutter. Responstiden skal være på under 2,5 sekunder (når man søker i sentralindeksen) i gjennomsnitt for 95% av transaksjonene over en tre måneders periode. Oppetid og responstid måles hvert kvartal.

Oppetiden i tredje kvartal 2014 var ca 99,65%. Ser vi på august isolert var oppetiden ca 98,9%. Det vil si at oppetiden var innenfor de kontraktsmessige kravene, men vi ga klar beskjed om at vi forventet bedre stabilitet i tjenesten. I tredje kvartal var det kun 77,3% av søkene som ble fullført på under 2,5 sekunder. Vi varslet dette som et brudd på kontrakten og det ble akseptert av leverandøren.

I løpet av høsten ble det gjennomført en rekke tiltak for å bedre oppetid og responsetid:

 • Månedlige rapporter på ytelse
 • Ny lastbalanserer
 • Flere tiltak serverside hos leverandøren
 • Ny teknisk plattform

Dette har gitt gode resultater og siden oktober har oppetid og responstid vært innenfor de kravene som er stilt i kontrakten. Grafene nedenfor viser utviklingen pr måned siden juli 2014. Vi følger utviklingen nøye og fortsetter med å arbeide for at både responstid og oppetid skal bli enda bedre.

 

Oria_responstid

Oria_oppetid